Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. U betaalt voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Met de opbrengst betaalt de gemeente de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Particuliere huishoudens zijn verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als het afval nooit wordt meegegeven.

Gemeente Lisse

Bent u gebruiker van een woning waar huishoudelijk afval kan ontstaan, dan betaalt u afvalstoffenheffing. Met ingang van 2017 geldt er een nieuw afval-inzamelsysteem. De tarieven afvalstoffenheffing zijn aangepast aan het nieuwe inzamelsysteem.

U betaalt een vast bedrag voor de inzameling van afvalstoffen die weer worden hergebruikt, zoals oud papier en groente-, fruit- en tuinafval. Voor de hoogte van dit vaste bedrag is de situatie van uw huishouden op de datum 1 januari 2018 bepalend, of als u later in het jaar in Lisse bent komen wonen, de datum waarop u zich in Lisse heeft gevestigd. Wijzigt het aantal personen van uw huishouden in de loop van het jaar, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. Het bedrag vindt u op het aanslag-/beschikkingsbiljet 2018. Daarnaast betaalt u per inworp restafval in de ondergrondse container een bedrag. Woont u in het buitengebied en heeft u een restafvalcontainer, dan betaalt u per containerlediging een bedrag. Het bedrag voor het aantal inworpen of ledigingen over 2018 wordt afgerekend in 2019 via het aanslag-/beschikkingsbiljet 2019. Vertrekt u in de loop van 2018 uit Lisse, dan wordt het aantal inworpen/ledigingen direct na uw verhuizing afgerekend.

Gemeente Noordwijk

De gemeente Noordwijk hanteert 2 tarieven, een eenpersoonstarief en een meerpersoonstarief.

U betaalt het eenpersoonstarief als u op 1 januari 2018 alleen woont. Het meerpersoonstarief geldt als u op 1 januari 2018 met meerdere personen in de woning woont. Wijzigt het aantal personen met wie u in de woning samenwoont na 1 januari 2018, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Gemeente Teylingen

De gemeente Teylingen hanteert 2 systemen voor de inzameling van huisvuil.

Voor huishoudens waarbij de inzameling plaatsvindt via (ondergrondse) verzamelcontainers wordt het tarief afvalstoffenheffing bepaald door de omvang van het huishouden.

U betaalt het eenpersoonstarief als u op 1 januari 2018 alleen woont. Het meerpersoonstarief geldt als u op 1 januari 2018 met meerdere personen in de woning woont. Wijzigt het aantal personen met wie u in de woning samenwoont na 1 januari 2018, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Voor huishoudens waarbij het afval wordt ingezameld via twee aparte afvalcontainers: een groene container voor groente-, fruit en tuinafval (gft-afval) en een grijze container voor restafval wordt het tarief afvalstoffenheffing bepaald door de grootte van de restafvalcontainer. U betaalt het hoge tarief afvalstoffenheffing wanneer u op 1 januari 2018 een 240 liter restafvalcontainer heeft. U betaalt het lage tarief afvalstoffenheffing wanneer u op 1 januari 2018 een 140 liter restafvalcontainer heeft.

Tarieven

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Online bezwaar maken

Via onderstaande knop is het mogelijk online bezwaar te maken. Hou uw DigiD code en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Direct bezwaar maken

Afvalwijzer/Afvalkalender

Verordeningen