Baatbelasting

Baatbelasting wordt geheven als een onroerende zaak (een woning of een bedrijf) voordeel heeft van het realiseren van een nieuwe of betere gemeentelijke voorziening. De eigenaar van de onroerende zaak ontvangt de aanslag. De aanslag wordt in één keer opgelegd, maar op verzoek van de eigenaar kan deze omgezet worden in een aantal jaarlijkse termijnen.

Deze belasting wordt alleen in de gemeente Lisse geheven.

Verkoop van de onroerende zaak

Bij verkoop van de woning of bedrijf, terwijl de baatbelasting nog niet is afbetaald, wordt de nieuwe eigenaar geconfronteerd met de nog resterende jaarlijkse termijnen. Om onenigheid te voorkomen, moet de koper hierover vooraf geïnformeerd worden.

Verordeningen