Bezwaar aanslag maken

Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Online bezwaar maken

Via onderstaande knop is het mogelijk online bezwaar te maken voor de volgende producten:

 • Afvalstoffenheffing
 • Forensenbelasting
 • Hondenbelasting
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
 • Precariobelasting
 • Rioolheffing
 • Roerendezaakbelasting
 • WOZ-waarde

Hou uw DigiD code en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Direct bezwaar maken

Bezwaar maken via de post

Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar, Postbus 330, 2200 AH Noordwijk.

In uw bezwaarschrift moet u minimaal de volgende zaken vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de dagtekening van de aanslag;
 • het aanslagnummer van de aanslag;
 • een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden van uw bezwaar;
 • een datum en een handtekening.

Formulieren

Met onderstaande formulieren kunt u eenvoudig uw bezwaarschrift invullen om vervolgens via de post te versturen.