Havengeld

Als u in de gemeente Teylingen afmeert op een locatie voor pleziervaart, betaalt u havengeld. De schipper, gezagvoerder of eigenaar van het vaartuig is belastingplichtig. De gemeente Teylingen kent 4 afmeerlocaties voor de pleziervaart:

  • De haventjes van het recreatie-eiland Koudenhoorn
  • De openbare steigers in de Zwanburgerpolder
  • De openbare steiger op Tengnagel
  • De openbare steigers aan de Zijldijk

U betaalt een tarief per strekkende meter van het vaartuig, per dag. U ontvangt hiervoor een kwitantie.

Deze belasting wordt alleen in de gemeente Teylingen geheven.

Tarief

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Verordening