Kwijtschelding belastingen en heffingen

Moet u rondkomen van een laag inkomen en is uw vermogen beperkt? Dan komt u misschien in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de belastingaanslag. U hoeft de aanslag dan niet of slechts voor een gedeelte te betalen. Een verzoek tot kwijtschelding moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet indienen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag om kwijtschelding compleet is. Het formulier moet volledig ingevuld zijn, voorzien zijn van alle gevraagde bijlagen en uw handtekening. Alleen dan krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag waarvoor u kwijtschelding vraagt.

LET OP! U moet het kwijtscheldingsformulier sturen naar Belastingen Bollenstreek in Noordwijk. Zodra uw aanvraag is behandeld, krijgt u bericht of u recht heeft op kwijtschelding.

Het kwijtscheldingsformulier kunt u downloaden, afhalen bij de publieksbalies van het gemeentehuis van Noordwijk of de receptie van het gemeentehuis van Lisse of het gemeentekantoor van Teylingen, of telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanvragen.

Formulieren