Leges

Voor door de gemeente geleverde diensten kunnen leges in rekening worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan leges voor een paspoort of een rijbewijs, voor het voltrekken van een huwelijk of voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het gaat hierbij altijd om diensten waar mensen zelf om gevraagd hebben bij de gemeente.

Bij de legesheffing worden de kosten die de gemeente maakt, verhaald op de aanvrager.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. U ontvangt een nota waarop het bedrag is aangegeven. Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs moeten de leges direct worden betaald en bestaat de nota uit de bon die u ontvangt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de legesnota bezwaar maken

Verordeningen (inclusief tarieventabellen)