Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden in Noordwijk geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor door de gemeente geleverde diensten die verband houden met de begraafplaats.

De rechten worden geheven van degene die het gebruik van de begraafplaats of de dienst aanvraagt. 

Deze belasting wordt alleen in Noordwijk geheven.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Verordening inclusief tarieventabel