Marktgelden

Als u een standplaats op het marktterrein inneemt of krijgt toegewezen, betaalt u marktgelden. Degene die de standplaats heeft ingenomen, dan wel degene aan wie de standplaats is toegewezen, is belastingplichtig.

U ontvangt een nota waarop het bedrag is aangegeven. Ook kan de marktmeester mondeling een kennisgeving doen. U betaalt dan direct aan de marktmeester.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Verordeningen inclusief tarieven