Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Bent u eigenaar van een woning of eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand, dan betaalt u hiervoor onroerendezaakbelastingen (OZB). Voor het gebruik van een woning hoeft u geen OZB te betalen, voor het gebruik van een bedrijfspand wel.

De hoogte van de aanslag OZB hangt af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven. De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Zie verder bij waardering onroerende zaken (WOZ).

De gemeente moet uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning of bedrijfspand verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. De notaris kan het eigenarendeel OZB verrekenen met de nieuwe eigenaar.

Een gedeelte van de opbrengst OZB van niet-woningen van de gemeente Lisse en Noordwijk gaat naar het ondernemersfonds. Dit geld wordt gebruikt voor initiatieven die het ondernemersbelang bevorderen.

Tarieven

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken

Online bezwaar maken

Via onderstaande knop is het mogelijk online bezwaar te maken. Hou uw DigiD code en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Direct bezwaar maken

Verordeningen