Parkeerbelasting

Als u in het betaald parkeergebied parkeert moet u parkeerbelasting betalen. Onder parkeren wordt verstaan het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken. In de gemeente Teylingen betaalt u alleen voor vrachtwagens parkeerbelasting.

Noordwijk

In bepaalde gedeelten van Noordwijk moet u een ticket kopen bij de parkeerautomaat om te mogen parkeren. Het parkeertarief verschilt per gebied en tijdstip. Op de parkeerautomaat staat wanneer u moet betalen en wat de tarieven zijn.

Als u een parkeervergunning aanvraagt, betaalt u daarvoor ook parkeerbelasting.

Een ticket uit de automaat en de parkeervergunning moet u goed zichtbaar achter uw voorruit leggen. Parkeercontroleurs controleren dit. Als u niet of te weinig heeft betaald, maar ook als het parkeerticket of de parkeervergunning niet goed leesbaar achter de voorruit van de auto is gelegd, wordt een 'naheffingsaanslag parkeerbelasting' opgelegd.

U kunt de naheffingsaanslag contant of digitaal betalen bij het Parkeerservicebureau P1. Het bezoekadres is Prins Bernhardstraat 72 te Noordwijk. Betaalt u niet, dan krijgt de kentekenhouder een duplicaat van de naheffingsaanslag toegestuurd. Bij het Parkeerservicebureau P1 kunt u bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag.

Teylingen

In de gemeente Teylingen is het verboden om voertuigen (vrachtwagens) hoger dan 2,4 en/of langer dan 6 meter te parkeren binnen de bebouwde kom. Dit wordt bij het inrijden van de gemeente aangegeven op borden.

In de kern Voorhout ligt daarom aan de Zuidelijke randweg een vrachtwagenparkeerterrein met 20 parkeerplaatsen. Deze plaatsen zijn bestemd voor vrachtwagens van bedrijven uit de gemeente Teylingen en voor chauffeurs die in de gemeente Teylingen wonen.

Om op dit parkeerterrein te kunnen parkeren heeft u een parkeervergunning nodig. Hieraan zijn kosten verbonden (parkeerbelasting). Het terrein is afgesloten met een niet beveiligde slagboom. U kunt tegen betaling (borg) hier een sleutel van krijgen. Op het terrein zijn ook fietskluizen aanwezig waar u tegen betaling gebruik van kunt maken.

Tarieven

Verordeningen inclusief tarieventabellen