Rioolaansluitrecht

Als u de gemeente verzoekt om een aansluiting op het gemeenteriool te verrichten, betaalt u daarvoor een rioolaansluitrecht. Belastingplichtig is degene die de dienst aanvraagt. Het bedrag dat moet worden betaald, wordt vooraf aan de aanvrager meegedeeld.

Deze belasting wordt alleen in de gemeente Lisse geheven.

Verordeningen