Rioolheffing

Bent u eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering of gebruiker van een perceel van waaruit direct of indirect afvalwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering? U moet dan rioolheffing betalen.

Met dit geld bekostigt de gemeente de kosten voor inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van hemelwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

Gemeente Lisse

In de gemeente Lisse betaalt alleen de gebruiker van een perceel rioolheffing. De heffing bestaat uit een vast bedrag.

Gemeente Noordwijk

In de gemeente Noordwijk betaalt de eigenaar van een perceel dat (in)direct aangesloten is op de gemeentelijke riolering een vast bedrag voor rioolheffing. De gebruiker van een perceel betaalt alleen rioolheffing als er vanuit het perceel meer dan 300 m³ water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Als er alleen een aansluiting aanwezig is voor de afvoer van hemel- of grondwater wordt er een lager tarief betaald. 

Gemeente Teylingen

In de gemeente Teylingen betaalt alleen de gebruiker van een perceel rioolheffing. De heffing bestaat uit een vast bedrag voor de eerste 300 m³ afgevoerd water en eventueel een vast bedrag per m³ voor iedere m³ afgevoerd water boven de 300 m³.

Tarieven

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Online bezwaar maken

Via onderstaande knop is het mogelijk online bezwaar te maken. Hou uw DigiD code en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Direct bezwaar maken

Verordeningen