Roerende-zaakbelasting

Roerende-zaakbelasting (RZB) wordt geheven van een roerende zaak die duurzaam aan een plaats is gebonden, bedoeld is voor permanente bewoning of permanent gebruik en niet onroerend is. Eigenaren van roerende woonruimten en roerende bedrijfsruimten en gebruikers van roerende bedrijfsruimten krijgen jaarlijks een aanslag roerende-zaakbelastingen. Gebruikers (huurders) van roerende woonruimten betalen dus geen RZB.

De hoogte van de RZB-aanslag is afhankelijk van de waarde die voor de roerende zaak is vastgesteld en het door de gemeenteraad vastgestelde tarief.

Deze belasting wordt alleen in de gemeenten Lisse en Teylingen geheven.

Tarieven

Bezwaar maken

Bent u het niet eens  met de aanslag, dan kunt u  binnen 6  weken na dagtekening van het aanslagbiljet  bezwaar maken.

Online bezwaar maken

Via onderstaande knop is het mogelijk online bezwaar te maken. Hou uw DigiD code en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Direct bezwaar maken

Verordeningen