Teruggave van belastingen en heffingen

Gaat u verhuizen en hebt u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in bepaalde gevallen de betaalde afvalstoffenheffing, rioolheffing (Noordwijk, alleen gebruikersdeel) en hondenbelasting gedeeltelijk terugkrijgen. De teruggave wordt berekend naar het aantal overgebleven maanden in het jaar.

Of u de belastingen (gedeeltelijk) terugkrijgt, hangt er vanaf of u vertrekt uit de gemeente of dat u binnen de gemeente verhuist. Uw aanslag hondenbelasting kan bijvoorbeeld verminderd worden als uw hond overlijdt of als u uw hond verkoopt.

U vertrekt uit de gemeente

Gaat u in een andere gemeente wonen, dan kunt u recht hebben op gedeeltelijke teruggave van de afvalstoffenheffing, rioolheffing (Noordwijk, alleen gebruikersdeel) en eventueel hondenbelasting. In de nieuwe gemeente moet u deze belastingen weer gaan betalen. Het is van belang dat u zich meteen in uw nieuwe gemeente laat inschrijven. Alleen dan worden de aanslagen automatisch verminderd.

U verhuist binnen de gemeente

Verhuist u binnen de gemeente, dan krijgt u meestal geen rioolheffing, afvalstoffenheffing of hondenbelasting terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres namelijk mee naar uw nieuwe adres. Verhuist u naar een verzorgings- of verpleeghuis of gaat u bij iemand anders inwonen, dan krijgt u wel belasting terug. Gaat u voor het eerst zelfstandig wonen, dan moet u over de resterende maanden van het jaar alsnog betalen.

Uw hond overlijdt of u verkoopt uw hond

Bij overlijden of verkoop van de hond kunt u schriftelijk om ontheffing van de hondenbelasting vragen. Gebruik daarvoor het afmeldformulier.