Waardering onroerende zaken (WOZ)

Elk jaar bepalen de taxateurs van Belastingen Bollenstreek, op basis van de bepalingen in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond.

De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB) van de gemeente, de aanslag eigenwoningforfait van het Rijk en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.

De WOZ-waarde wordt vastgesteld op de waarde die de onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waarde-peildatum.

WOZ-waarde opvragen

Het is mogelijk om via de website van het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van woningen uit Lisse, Noordwijk en Teylingen op te vragen.

Taxatieverslag

U kunt de WOZ-waarde en het taxatieverslag inzien via de website van MijnOverheid. Om uw gegevens te kunnen raadplegen, moet u inloggen met behulp van uw DigiD code. De gegevens zijn pas beschikbaar nadat u het aanslag-/beschikkingsbiljet heeft ontvangen.

Vragen over de WOZ-waarde

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of twijfelt u over het indienen van bezwaar? U kunt dan tot 3 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet telefonisch contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer (071) 36 60 255. Uw vraag wordt zo mogelijk direct beantwoord door een taxateur of u wordt binnen 7 werkdagen teruggebeld. Komt u er met de taxateur niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Let u erop dat u dit op tijd doet.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Online bezwaar maken

Via onderstaande knop is het mogelijk online bezwaar te maken. Hou uw DigiD code en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Direct bezwaar maken