Herinnering, aanmaning en dwangbevel veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over een herinnering, aanmaning of dwangbevel. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail sturen met uw vraag of bel met ons. Op de pagina Contact vindt u de contactinformatie.

Waarom heb ik een herinnering ontvangen?

Wanneer de uiterste betaaltermijn van een aanslag is verstreken en u heeft een aanslag niet of niet volledig betaald, dan krijgt u een kosteloze herinnering. Als u daarna binnen de termijn die op de herinnering staat de aanslag niet (volledig) heeft betaald, ontvangt u een aanmaning waaraan extra kosten zijn verbonden.

Waarom heb ik een aanmaning ontvangen?

Wanneer u na een herinnering een aanslag nog niet (volledig) heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. Voor het versturen van een aanmaning brengt de gemeente kosten in rekening. U moet het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de dagtekening van de aanmaning betalen. Betaalt u na een aanmaning nog niet? Dan volgt een dwangbevel met extra invorderingskosten.

Kan ik bezwaar aantekenen tegen de aanmaning?

Tegen de aanmaning zelf kunt u geen bezwaar maken, alleen tegen de in rekening gebrachte aanmaningskosten. Hoe u dat doet staat op de aanmaning vermeld.

Waarom heb ik een dwangbevel ontvangen van Cannock Chase Public?

Het opleggen van dwangbevelen is uitbesteed aan Cannock Chase Public. U ontvangt een dwangbevel als u een aanslag niet binnen de op de aanmaning gestelde termijn heeft betaald. Een hernieuwd bevel krijgt u als u na de aanmaning en het dwangbevel deze aanslag nog niet (volledig) heeft betaald.

Kan ik bezwaar aantekenen tegen een dwangbevel?

Tegen het dwangbevel zelf kunt u geen bezwaar maken, alleen tegen de in rekening gebrachte betekeningskosten van het dwangbevel. Hoe u dat doet staat op het dwangbevel vermeld.

Ik heb een dwangbevel ontvangen en ik wil voor het openstaande bedrag een betalingsregeling treffen. Is dat mogelijk?

Om eventueel in aanmerking te komen voor een betalingsregeling moet u contact opnemen met Cannock Chase Public via +31 88 11 68 222. De vordering is uit handen gegeven aan dit bedrijf.