Herinnering, aanmaning en dwangbevel veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over een herinnering, aanmaning en dwangbevel. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u een e-mail sturen met uw vraag of telefonisch contact opnemen. Op de pagina Contact vindt u meer contactinformatie.

Waarom heb ik een herinnering ontvangen?

Wanneer de uiterste betaaltermijn van een aanslag is verstreken en u heeft een aanslag niet of niet volledig betaald, dan krijgt u een kosteloze herinnering. Als u daarna binnen de op de herinnering gestelde termijn de aanslag niet (volledig) heeft betaald, ontvangt u een aanmaning waaraan extra kosten zijn verbonden.

Waarom heb ik een aanmaning ontvangen?

Deze aanmaning heeft u ontvangen als u na een herinnering een aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. Voor het versturen van een aanmaning brengt de gemeente kosten in rekening. U moet het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de dagtekening van de aanmaning betalen. Betaalt u na een aanmaning nog niet? Dan volgt een dwangbevel met extra invorderingskosten.

Waarom heb ik een dwangbevel ontvangen van Cannock Chase Public?

U ontvangt een dwangbevel als u een aanslag niet binnen de op de aanmaning gestelde termijn heeft betaald. Een hernieuwd bevel krijgt u als u na de aanmaning en het dwangbevel deze aanslag nog niet (volledig) heeft betaald.

Ik heb een dwangbevel ontvangen en ik wil voor het openstaande bedrag een betalingsregeling treffen. Is dat mogelijk?

Om eventueel in aanmerking te komen voor een betalingsregeling kunt u contact opnemen met Cannock Chase Public via +31 (0)88 11 68 222. De zogenaamde vordering is uit handen gegeven aan dit bedrijf.

Ik heb een dwangbevel ontvangen, maar ik ben van mening dat deze onterecht is. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met het dwangbevel? Dan kunt u ook hiertegen binnen 6 weken na de dagtekening van het dwangbevel schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaar geldt dan alleen voor de kosten en niet voor de aanslag.