Uw aanslag veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over uw aanslag. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail met uw vraag of bel met ons. Op de pagina Contact vindt u de contactinformatie.

Waarom krijg ik een belastingaanslag van Belastingen Bollenstreek?

Omdat u woont, een onroerende zaak heeft of een bedrijfspand gebruikt in de gemeente Lisse, Noordwijk of Teylingen. Belastingen Bollenstreek verzorgt de belastingtaken voor deze gemeenten.

Waarom krijg ik mijn belastingaanslag niet meer op papier?

U heeft zich aangemeld voor MijnOverheid, de digitale postbus voor overheidsinstellingen. Bij aanmelding voor MijnOverheid geeft u toestemming om berichten en nota's van overheidsinstellingen digitaal te ontvangen. En daarmee ontvangt u geen aanslagbiljet meer op papier. Wilt u de aanslag toch per post ontvangen? Dit regelt u via MijnOverheid.

Wat zijn de voordelen als ik mijn aanslag kan bekijken via MijnOverheid?
  • De aanslag-/beschikkingsbiljetten kunt u altijd en overal bekijken.
  • U hoeft geen aanvraag meer te doen voor een taxatieverslag. Deze kunt u direct in de Berichtenbox bekijken.
  • Het is veilig. Alleen u kunt bij uw gegevens, omdat u moet inloggen met uw DigiD.
  • De aanslag-/beschikkingsbiljetten zijn altijd op tijd.
  • Al uw overheidspost vindt u bij elkaar en is makkelijk terug te vinden.
  • Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder papier wij versturen. Dat is kostenbesparend en goed voor het milieu.
Ik kan niet inloggen op MijnOverheid, maar wil toch de belastingaanslag ontvangen. Wat kan ik doen?

Op de pagina Kopie aanslag gemeentelijke belastingen aanvragen vindt u hierover meer informatie.

Ik heb mijn gemeente aangevinkt in de Berichtenbox van MijnOverheid. Toch heb ik geen melding ontvangen dat mijn aanslagbiljet klaarstaat. Hoe kan dit?

Belastingsamenwerking Belastingen Bollenstreek verzorgt de belastingtaken voor de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen. U moet daarom Belastingen Bollenstreek aanvinken. Dit doet u via Instellingen op MijnOverheid. Als u dat gedaan heeft, ontvangt u voortaan een melding dat er een aanslagbiljet van Belastingen Bollenstreek klaarstaat.

Vroeger stuurden jullie bij het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen een bijsluiter mee. Waarom nu niet?

Vanuit het oogpunt van het milieu en uit kostenbesparing kiezen wij ervoor geen bijsluiter meer mee te sturen. Alleen in bijzondere gevallen sturen wij een extra brief mee. Zoals voor het belastingjaar 2023 gebeurt vanwege de toename van het aantal bezwaren die No cure No pay bureaus indienen tegen de WOZ-waarde. Wij hebben deze website op zo'n manier ingericht, dat u hier de meest relevante informatie vindt over uw biljet. Op de pagina Toelichtingen vindt u beknopt specifieke informatie over het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Wat zijn de belastingtarieven 2023?

De tarieven 2023 staan vermeld in de verschillende belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt deze vast in de decemberraad. De tarieven verschillen per belastingjaar. De actuele tarieven van uw gemeente per soort heffing vindt u op de pagina Tarieven.

Ik begrijp niet hoe de berekening van mijn beloningskorting afvalstoffenheffing tot stand is gekomen. Hoe is deze berekend?

Op de pagina Afvalstoffenheffing vindt u hoe de beloningskorting is berekend.

Wat kan ik doen als ik twijfels heb over de juistheid van de gegevens op het aanslagbiljet?

Op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking vindt u op welke manieren u uw twijfels kenbaar kunt maken.

Als ik een bezwaar heb ingediend, hoe lang duurt het dan voordat ik een uitspraak ontvang?

Belastingen Bollenstreek moet wettelijk voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar aantekent een uitspraak doen. Uiteraard streven wij naar een kortere periode. De termijn voor het doen van een uitspraak op een bezwaarschrift kan met 6 weken worden verlengd. En kan na dit termijn alleen verlengd worden met instemming van de indiener van het bezwaarschrift.

Uitzondering vormen de bezwaarschriften die (maximaal) 6 weken voor het einde van het belastingjaar zijn ontvangen. In dat geval moet er binnen 6 weken een uitspraak gedaan worden. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag. 

Ik ga verhuizen. Moet ik iets doorgeven aan Belastingen Bollenstreek?

Nee. U moet zich wel inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u naar het buitenland verhuist, moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente. In beide situaties past de gemeente uw gegevens aan en brengt Belastingen Bollenstreek hiervan automatisch op de hoogte.

Wat gebeurt er met de belastingaanslag(en) als ik verhuis?

Voor sommige heffingen heeft u bij verhuizing naar een andere gemeente recht op gedeeltelijke teruggave. Op de pagina Teruggave van belastingen bij verhuizing vindt u hierover meer informatie.

Mijn partner is overleden, moet ik iets doorgeven aan Belastingen Bollenstreek?

Nee, u hoeft het overlijden van uw partner niet te melden bij Belastingen Bollenstreek. Belastingen Bollenstreek wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht door uw gemeente. Het overlijden van uw partner heeft geen invloed op de hoogte van het aanslagbedrag. Dit bedrag blijft hetzelfde.

Ik ga scheiden, moet ik iets doorgeven aan Belastingen Bollenstreek?

Als u gaat scheiden, moet de vertrekkende partner zich inschrijven in de gemeente waar hij of zij gaat wonen. Ook als hij of zij binnen de gemeente verhuist, moet hij of zij dit aangeven. De gemeente(n) past de gegevens aan en Belastingen Bollenstreek wordt automatisch op de hoogte gebracht. Als de verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt de partner op wiens naam de aanslag staat na de verhuizing een bericht. Terugbetalingen worden gedaan aan de persoon op wiens naam de aanslag staat, ook al is er betaald van de rekening van de ex-partner of een en/of-rekening.

Ik heb mijn woning verkocht, waarom moet ik dan toch OZB betalen?

De gemeente moet uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning of bedrijfspand verkoopt of het bedrijfspand verlaat, u toch de belasting voor het hele jaar moet betalen. De notaris kan het eigenarendeel OZB verrekenen met de nieuwe eigenaar, maar het gebruikersdeel OZB niet.

Waarom word ik voor de afvalstoffenheffing aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden, terwijl ik sinds kort een eenpersoonshuishouden heb?

De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend. Het aantal bewoners van een woning op dat moment bepaalt of er sprake is van een eenpersoons-, of meerpersoonshuishouden. Wijzigingen in de gezinssamenstelling in de loop van het jaar hebben geen invloed op het te betalen bedrag.

Ik heb sinds kort een hond. Moet ik deze aanmelden?

Als u inwoner bent van de gemeente Lisse moet u uw hond altijd aangeven. Hoe u dat doet, vindt u op de pagina Hondenbelasting. De gemeenten Noordwijk en Teylingen heffen geen hondenbelasting (meer).

Mijn hond is overleden/heb ik weggedaan. Heb ik recht op vermindering van de aanslag hondenbelasting?

Ja. Doet u in de loop van het jaar uw hond weg of overlijdt uw hond? Dan heeft u voor de resterende volle maanden in dat jaar recht op vermindering van een deel van het aanslagbedrag. Hoe u de hond afmeldt, vindt u op de pagina Hondenbelasting.

Ik ben maar gedeeltelijk eigenaar van een onroerende zaak. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag kan Belastingen Bollenstreek slechts 1 persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren heeft, wijst Belastingen Bollenstreek een belastingplichtige aan op basis van de beleidsregels.

Er staan heffingen op het biljet voor een privé en zakelijke bezitting. Kan dit niet gesplitst worden?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Waarschijnlijk maakt u deel uit van een V.O.F., C.V. of maatschap. Belastingen Bollenstreek legt aanslagen op, die onder meer gebaseerd zijn op de gegevens van het Kadaster. Het Kadaster registreert geen samenwerkingsverbanden (V.O.F., C.V. of maatschap) meer als eigenaren van onroerende zaken, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Om uw financiële administratie op orde te houden, kunt u de aanslag gedeeltelijk van uw zakelijke rekening en gedeeltelijk van uw privérekening betalen.

Ik ben dit jaar geen 90 dagen aanwezig geweest in mijn 2e woning. Waarom krijg ik toch een aanslag forensenbelasting?

U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente meer dan 90 dagen in het belastingjaar voor uzelf of uw gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houdt, zonder dat u in de gemeente ingeschreven bent. Hoeveel dagen u de ruimte precies gebruikt en dus zelf aanwezig bent, maakt voor de forensenbelasting niet uit. Bepalend is het aantal dagen per kalenderjaar dat de ruimte beschikbaar is voor eigen gebruik.