Waardering onroerende zaken (WOZ) veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over de WOZ. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail met uw vraag of bel met ons. Op de pagina Contact vindt u de contactinformatie.

Wat is de waardepeildatum?

Ieder jaar waardeert de gemeente alle onroerende zaken binnen de gemeente opnieuw naar het prijsniveau op een nieuwe datum. Dat is de waardepeildatum. De waardepeildatum voor 2023 is 1 januari 2022. De waarde van woningen bepaalt de gemeente door een vergelijking te maken met dezelfde soort woningen die rond die datum zijn verkocht. De waarde van bedrijven bepaalt de gemeente door een vergelijking te maken met dezelfde soort bedrijven die rond die datum zijn verkocht of verhuurd. 

Mijn woning is gebouwd/verbouwd in de loop van 2022. Heeft dat invloed gehad op de WOZ-waarde van mijn woning?

Ja, dat heeft invloed op de WOZ-waarde. De toestandsdatum voor de huidige waardebepaling is 1 januari 2022. Heeft u in de loop van 2022 tot aan 1 januari 2023 iets veranderd aan het object, bijvoorbeeld door verbouwing of nieuwbouw? Dan verandert de toestandsdatum naar 1 januari 2023. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 18 lid 3 Wet WOZ

Mijn woning was op 1 januari 2023 nog niet gereed. Hoe is de waarde dan bepaald?

De toestandsdatum voor een object in aanbouw is 1 januari 2023 (artikel 18 lid 3 Wet WOZ). Rond die datum heeft de gemeente het object in aanbouw ter plaatse beoordeeld. De vastgestelde waarde is een optelsom van de waarde van de grond en de voortgang van de bouw. Dit laatste is het gereedheidspercentage vermenigvuldigt met de bouwkosten.

Voorbeeld 

Staat bijvoorbeeld het dak op de woning en zijn alle ramen geplaatst? Dan is het gereedheidspercentage 60%. Meer informatie over woningen in aanbouw vindt u op waarderingskamer.nl.

Is de WOZ-waarde openbaar?

WOZ-waarden van woningen zijn openbaar, WOZ-waarden van bedrijven niet. De WOZ-waarde van uw eigen woning en die van anderen kunt u bekijken op het WOZ-waardeloket. Op het WOZ-waardeloket zijn ook de WOZ-waarden van vorige jaren te bekijken. 

Hoe kan ik een taxatieverslag opvragen?

Een taxatieverslag kunt u opvragen om te beoordelen of de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning (zoals een kantoor, winkel enzovoort) klopt. Op de pagina Taxatieverslag opvragen vindt u op welke manieren dat kan.