Waardering onroerende zaken (WOZ) veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over de WOZ. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u een e-mail sturen met uw vraag of telefonisch contact opnemen. Op de pagina Contact vindt u de contactinformatie.

Wat is de waardepeildatum?

Ieder jaar worden alle onroerende zaken binnen de gemeente opnieuw gewaardeerd naar het prijsniveau op een nieuwe datum. Dat is de waardepeildatum. De waardepeildatum voor 2022 is 1 januari 2021. De waarde van woningen wordt bepaald door een vergelijking te maken met soortgelijke woningen die rond die datum zijn verkocht. De waarde van bedrijven wordt bepaald door een vergelijking te maken met soortgelijke bedrijven die rond die datum zijn verkocht of verhuurd. 

Mijn woning is gebouwd/verbouwd in de loop van 2021. Heeft dat invloed gehad op de WOZ-waarde van mijn woning?

Ja, dat heeft invloed op de WOZ-waarde. De toestandsdatum voor de huidige waardebepaling is 1 januari 2021. Als in de loop van 2021 tot aan 1 januari 2022 iets is veranderd aan het object, bijvoorbeeld door verbouwing of door nieuwbouw, dan verandert de toestandsdatum naar 1 januari 2022. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 18 lid 3 Wet WOZ

Mijn woning was op 1 januari 2022 nog niet gereed. Hoe is de waarde dan bepaald?

De toestandsdatum voor een object in aanbouw is 1 januari 2022 (artikel 18 lid 3 Wet WOZ). Rond die datum heeft de gemeente het object in aanbouw ter plaatse beoordeeld. De vastgestelde waarde is een optelsom van de waarde van de grond en de waarde van de voortgang van de bouw. Dit laatste is het gereedheidspercentage vermenigvuldigt met de bouwkosten. 

Als bijvoorbeeld het dak op de woning staat en alle ramen zijn geplaatst, dan is het gereedheidspercentage 60%. Meer informatie over woningen in aanbouw kunt u vinden op waarderingskamer.nl 

Is de WOZ-waarde openbaar?

WOZ-waarden van woningen zijn openbaar, WOZ-waarden van bedrijven zijn niet openbaar. De WOZ-waarde van uw eigen woning en die van anderen kunt u raadplegen op het WOZ-waardeloket. Op het WOZ-waardeloket zijn ook de WOZ-waarden van voorgaande jaren te raadplegen. 

Hoe kan ik een taxatieverslag opvragen?

Een taxatieverslag kunt u opvragen om te beoordelen of de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning (zoals een kantoor, winkel enzovoort) juist is. Op de pagina Taxatieverslag opvragen kunt u vinden op welke wijzen dat mogelijk is.