Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval. Ieder huishouden is verplicht om afvalstoffenheffing te betalen, ook als het afval nooit wordt meegegeven. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.

Als u verhuist buiten de gemeente, betaalt u afvalstoffenheffing alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont. De gemeente regelt dit automatisch als u zich inschrijft in de nieuwe gemeente. Een verhuizing binnen de gemeente heeft geen invloed op de aanslag. Als het aantal personen van uw huishouden wijzigt in de loop van het jaar, dan heeft dat ook geen invloed op de hoogte van de aanslag.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’.

Gemeente Lisse

Er wordt in de tarieven van 2020 onderscheid gemaakt tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

Het betalen per lediging/inworp restafval (diftar) is per 2020 afgeschaft. Het bedrag voor het aantal inworpen of ledigingen over 2019 wordt achteraf verrekend en staat om die reden nog wel op het aanslagbiljet 2020.

Gemeente Noordwijk

Er wordt in de tarieven van 2020 onderscheid gemaakt tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

Gemeente Teylingen

De gemeente Teylingen hanteert 2 systemen voor de inzameling van huisvuil:

  • Als uw huisvuil wordt ingezameld via (ondergrondse) verzamelcontainers, dan is er een tarief voor een eenpersoonshuishouden of een meerpersoonshuishouden.
  • Als uw huisvuil wordt ingezameld via 2 aparte afvalcontainers, dan wordt het tarief bepaald door de grootte van de restafvalcontainer (de grijze). U betaalt het hogere tarief als u op 1 januari 2020 een 240 liter restafvalcontainer heeft. U betaalt het lagere tarief als u op 1 januari 2020 een 140 liter restafvalcontainer heeft.

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.