Afvalstoffenheffing

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het inzamelen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag afvalstoffenheffing. Met de opbrengst betaalt de gemeente de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Particuliere huishoudens zijn verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als het afval nooit wordt meegegeven of ingeworpen.

Gemeente Lisse 

Bent u gebruiker van een woning waar huishoudelijk afval kan ontstaan, dan betaalt u afvalstoffenheffing. Met ingang van 2017 geldt er een nieuw afval-inzamelsysteem. De tarieven afvalstoffenheffing zijn aangepast aan het nieuwe inzamelsysteem.

U betaalt een vast bedrag voor de inzameling van afvalstoffen die weer worden hergebruikt, zoals oud papier en groente-, fruit- en tuinafval. U betaalt het eenpersoonstarief als u op 1 januari 2020 alleen woont. Het meerpersoonstarief geldt als u op 1 januari 2020 met meerdere personen in de woning woont. Komt u in de loop van 2020 in de gemeente Lisse wonen, dan is de datum waarop u in Lisse komt wonen bepalend. Wijzigt het aantal personen van uw huishouden na 1 januari 2020 of na de datum van vestiging, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Gemeente Noordwijk 

De gemeente Noordwijk hanteert 2 tarieven, een eenpersoonstarief en een meerpersoonstarief.

U betaalt het eenpersoonstarief als u op 1 januari 2020 alleen woont. Het meerpersoonstarief geldt als u op 1 januari 2020 met meerdere personen in de woning woont. Komt u in de loop van 2020 in de gemeente Noordwijk wonen, dan is de datum waarop u in Noordwijk komt wonen bepalend. Wijzigt het aantal personen van uw huishouden na 1 januari 2020 of na de datum van vestiging, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. 

Gemeente Teylingen 

De gemeente Teylingen hanteert 2 systemen voor de inzameling van huisvuil.

Voor huishoudens waarbij de inzameling plaatsvindt via (ondergrondse) verzamelcontainers wordt het tarief afvalstoffenheffing bepaald door de omvang van het huishouden.

U betaalt het eenpersoonstarief als u op 1 januari 2020 alleen woont. Het meerpersoonstarief geldt als u op 1 januari 2020 met meerdere personen in de woning woont. Komt u in de loop van 2020 in de gemeente Teylingen wonen, dan is de datum waarop u in Teyllingen komt wonen bepalend. Wijzigt het aantal personen van uw huishouden na 1 januari 2020 of na de datum van vestiging, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Voor huishoudens waarbij het afval wordt ingezameld via 2 aparte afvalcontainers, een groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en een grijze container voor restafval, wordt het tarief bepaald door de grootte van de restafvalcontainer. U betaalt het hoge tarief wanneer u op 1 januari 2020, of als u zich na 1 januari 2020 in de gemeente Teylingen vestigt op de datum van vestiging, een 240 liter restafvalcontainer heeft. U betaalt het lage tarief wanneer u op 1 januari 2020, of als u zich na 1 januari 2020 in de gemeente Teylingen vestigt op de datum van vestiging, een 140 liter restafvalcontainer heeft.

De tarieven kunt u vinden in het overzicht van de tarieven per gemeente.

Belastingen Bollenstreek

Bezoekadressen (ALLEEN VOOR FORMULIEREN)

 • Gemeente Lisse
  Gemeentehuis Lisse
  Heereweg 254
  Lisse
 • Gemeente Noordwijk
  Gemeentehuis Noordwijk
  Voorstraat 42
  Noordwijk
 • Gemeente Teylingen
  Gemeentekantoor Teylingen
  Wilhelminalaan 25
  Sassenheim

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

 • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag-/beschikkingsbilljet waarop de aanslag afvalstoffenheffing is vermeld. De betaaltermijnen staan op het aanslagbiljet. U kunt kiezen voor betaling in één keer of via automatische incasso. Het machtigingsformulier kunt u downloaden bij de informatie over automatische incasso op deze website.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Online bezwaar maken

U kunt online bezwaar maken. Houd uw DigiD en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Direct digitaal bezwaar maken

Deze belasting wordt in de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen geheven.

Belastingen Bollenstreek

Adresgegevens

Toon op de kaart Postbus 330 
2200 AH Noordwijk

+31 (0)71 36 60 255

belastingenbollenstreek.nl