Belasting betalen

De ondernemers zijn financieel het meest getroffen door de maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom hebben de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen besloten aan de ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 30 november 2021 voor het gecombineerde aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2021. Het gaat daarbij om de OZB en rioolheffing dat opgelegd is met dagtekening 26 februari 2021 aan eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

Het aanslagbedrag kunt u op verschillende manieren betalen.

Betalen via internetbankieren of bankoverschrijving

Heeft u automatische incasso, maar u wilt het (nog openstaande) aanslagbedrag in 1 keer betalen? Of lukt het u niet via de op uw biljet vermelde QR-code het aanslagbedrag te betalen? Met internetbankieren of een bankoverschrijving kunt u het (nog resterende) aanslagbedrag in 1 keer voor de laatste vervaldag overmaken. De gemeente verstrekt geen acceptgirokaarten.

Overmaken met vermelding van het aanslagnummer naar:

  • Gemeente Lisse: IBAN-nummer NL54BNGH0285071033
  • Gemeente Noordwijk: IBAN-nummer NL34BNGH0285044621
  • Gemeente Teylingen: IBAN-nummer NL73BNGH0285120549

Maakt u geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code BNGHNL2G.

Bovenstaande rekeningnummers zijn ook de nummers waarop de maandelijkse termijnen van de automatische incasso worden overgemaakt.

Betalen via automatische incasso

Via automatische incasso betaalt u maandelijks in maximaal 7 termijnen. Het 1e termijnbedrag wordt 2 maanden na dagtekening van de aanslag afgeschreven. Het gaat om een doorlopende machtiging. Als u eenmaal een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, hoeft u voor de volgende jaren niet opnieuw een machtiging af te geven.

Voorwaarden:

  • Alleen de belastingplichtige zelf kan de gemeente machtigen.
  • Automatische incasso is alleen mogelijk voor onroerende-zaakbelastingen, roerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.
  • Voor bedrijven geldt, dat automatische incasso alleen mogelijk is als het totaalbedrag minder is dan € 1.500,-.

Online automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen (DigiD) 

Is het voor u niet mogelijk het online formulier in te vullen? Dan kunt u het pdf-formulier van uw gemeente downloaden, invullen en per post sturen naar Belastingen Bollenstreek. Verstuur het formulier binnen 2 weken na dagtekening retour. Let op! Een niet ondertekend formulier kan niet worden verwerkt.

Pdf-formulieren:

Betalen met een QR-code

Via een QR-code betaalt u het hele aanslagbedrag in 1 keer.

Vermelding QR-code:

  • Er staat een QR-code op het aanslagbiljet, dat u kunt aanklikken en vervolgens met iDEAL kunt betalen, als u het aanslagbiljet in uw Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt.
  • Er staat een QR-code op het aanslagbiljet, dat u kunt inscannen en vervolgens met iDEAL kunt betalen, als u het aanslagbiljet per post ontvangt.
  • Er staat geen QR-code op het aanslagbiljet als u in het verleden de gemeente heeft gemachtigd via automatische incasso af te schrijven.

Kwijtschelding

Als u het aanslagbedrag niet kunt betalen, zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding.