Belasting betalen

Verruiming betalingstermijn niet-woning: heeft u als eigenaar of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een winkel of een horecazaak) een aanslag ontvangen voor de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de BIZ-bijdrage (Bedrijveninvesteringszone)? Dan geldt voor u een ruimere betalingstermijn. U heeft tot 30 november 2022 de tijd om de aanslag te betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, vanwege de impact van de coronamaatregelen door het Rijk. Voor de betaling van de overige belastingsoorten geldt deze verruiming niet. Bent u geen eigenaar of gebruiker van een niet-woning en/of u wilt weten op welke wijzen u de aanslag kunt betalen? Leest u dan verder op deze pagina.

Het aanslagbedrag kunt u op verschillende manieren betalen.

Betalen via automatische incasso

Via automatische incasso betaalt u maandelijks in maximaal 7 termijnen. Het 1e termijnbedrag wordt 2 maanden na dagtekening van de aanslag afgeschreven. Het gaat om een doorlopende machtiging. Als u eenmaal een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, hoeft u voor de volgende jaren niet opnieuw een machtiging af te geven.

Voorwaarden:

  • Alleen de belastingplichtige zelf kan de gemeente machtigen.
  • Automatische incasso is alleen mogelijk voor onroerende-zaakbelastingen, roerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.
  • Voor bedrijven geldt, dat automatische incasso alleen mogelijk is als het totaalbedrag minder is dan € 5.000,-.

Online automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen (DigiD)

Online automatische incasso aanvragen voor bedrijven (eHerkenning)

Is het voor u niet mogelijk het online formulier in te vullen? Dan kunt u het pdf-formulier van uw gemeente downloaden, invullen en per post sturen naar Belastingen Bollenstreek. Verstuur het formulier binnen 2 weken na dagtekening van het ontvangen biljet retour. Let op! Een niet ondertekend formulier kan niet worden verwerkt.

Pdf-formulieren:

Betalen met een QR-code

Via een QR-code betaalt u het hele aanslagbedrag in 1 keer. Er staat géén QR-code op het aanslagbiljet als u in het verleden de gemeente heeft gemachtigd het belastingbedrag via automatische incasso af te schrijven. In de volgende gevallen kunt u met een QR-code betalen:

  • Als u het aanslagbiljet in uw Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt. U kunt de QR-code op het aanslagbiljet aanklikken en vervolgens kunt u met iDEAL betalen.
  • Als u het aanslagbiljet per post ontvangt. U kunt de QR-code op het aanslagbiljet inscannen en vervolgens kunt u met iDEAL betalen.

De 1e manier is het meest eenvoudig. Wij adviseren u als Belastingen Bollenstreek dan ook om u aan te melden op MijnOverheid. Het is overzichtelijk en veilig. Alleen u kunt bij uw gegevens met uw DigiD. U kunt uw aanslagen en WOZ-beschikkingen dan altijd en overal inzien. Ook wordt er daardoor bespaard op het milieu, omdat er minder papier gebruikt wordt.

Betalen via internetbankieren of bankoverschrijving

Als u een biljet heeft ontvangen met daarop vermeld een QR-code, dan kunt u er daarnaast voor kiezen het aanslagbedrag via internetbankieren of een bankoverschrijving te voldoen. Zorgt u er wel voor dat u het hele aanslagbedrag voor de laatste vervaldag, dat vermeld staat op het biljet, voldoet. Zo voorkomt u dwanginvordering. De gemeente verstrekt géén acceptgirokaarten meer.

Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, maar u wilt het aanslagbedrag toch eerder voldoen, dan is dat ook mogelijk. U dient dan middels internetbankieren of een bankoverschrijving het hele aanslagbedrag in 1 keer over te maken binnen 2 maanden na de dagtekening van het biljet.

U kunt het aanslagbedrag overmaken met vermelding van het aanslagnummer naar:

  • gemeente Lisse: IBAN-nummer NL54BNGH0285071033
  • gemeente Noordwijk: IBAN-nummer NL34BNGH0285044621
  • gemeente Teylingen: IBAN-nummer NL73BNGH0285120549

Maakt u geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code BNGHNL2G.

Kwijtschelding

Als u het aanslagbedrag niet kunt betalen, zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding.