Belasting betalen

Het aanslagbedrag kunt u op verschillende manieren betalen.

Betalen via automatische incasso

Via automatische incasso betaalt u maandelijks in maximaal 7 termijnen. Belastingen Bollenstreek schrijft het 1e termijnbedrag  2 maanden na dagtekening van de aanslag af. Het gaat om een doorlopende machtiging. Heeft u eenmaal een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u voor de volgende jaren niet opnieuw een machtiging af te geven.

Voorwaarden:

  • Alleen de belastingplichtige zelf kan de gemeente machtigen.
  • Automatische incasso is alleen mogelijk voor onroerende-zaakbelastingen, roerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.
  • Voor bedrijven geldt, dat automatische incasso alleen mogelijk is als het totaalbedrag minder is dan € 5.000,-.

Online automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen (DigiD)

Online automatische incasso aanvragen voor bedrijven (eHerkenning)

Is het voor u niet mogelijk het online formulier in te vullen? Dan kunt u het pdf-formulier van uw gemeente downloaden, invullen en per post sturen naar Belastingen Bollenstreek. Verstuur het formulier binnen 2 weken na dagtekening van het ontvangen biljet retour. Let op! Een niet ondertekend formulier kunnen wij niet verwerken.

Pdf-formulieren:

Betalen met een QR-code

Via een QR-code betaalt u het hele aanslagbedrag in 1 keer. Er staat géén QR-code op het aanslagbiljet als u in het verleden de gemeente heeft gemachtigd het belastingbedrag via automatische incasso af te schrijven. In de volgende gevallen kunt u met een QR-code betalen:

  • Als u het aanslagbiljet in uw Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt. U kunt de QR-code op het aanslagbiljet aanklikken en daarna kunt u met iDEAL betalen.
  • Als u het aanslagbiljet per post ontvangt. U kunt de QR-code op het aanslagbiljet inscannen en daarna kunt u met iDEAL betalen.

De 1e manier is het meest simpele. Wij adviseren u als Belastingen Bollenstreek dan ook om u aan te melden op MijnOverheid. Het is overzichtelijk en veilig. Alleen u kunt bij uw gegevens met uw DigiD. U kunt uw aanslagen en WOZ-beschikkingen dan altijd en overal bekijken. Ook is dit goed voor het milieu, omdat wij dan minder papier gebruiken.

Betalen via internetbankieren of bankoverschrijving

Heeft u een biljet ontvangen waarop een QR-code staat? Dan kunt u er daarnaast voor kiezen het aanslagbedrag via internetbankieren of een bankoverschrijving te betalen. Zorgt u er wel voor, dat u het hele aanslagbedrag betaalt voor de laatste vervaldag die op het biljet staat. Zo voorkomt u dwanginvordering. Belastingen Bollenstreek geeft géén acceptgiro's meer.

Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Maar wilt u het aanslagbedrag toch eerder betalen? Dan is dat ook mogelijk. U kunt dan via internetbankieren of een bankoverschrijving het hele aanslagbedrag in 1 keer overmaken binnen 2 maanden na de dagtekening van het biljet.

U kunt het aanslagbedrag overmaken met vermelding van het aanslagnummer naar:

  • gemeente Lisse: IBAN-nummer NL54BNGH0285071033
  • gemeente Noordwijk: IBAN-nummer NL34BNGH0285044621
  • gemeente Teylingen: IBAN-nummer NL73BNGH0285120549

Maakt u geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code BNGHNL2G.

Kwijtschelding

Als u het aanslagbedrag niet kunt betalen, zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding.