Bezwaar maken aanslag/beschikking

De gemeente wil, net als u, dat de WOZ-waarde en/of de belastingaanslag klopt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt dan past de gemeente deze kosteloos aan. 

Mobiel bellen met Belastingen Bollenstreek

Dus twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde, dan kunt u tot 3 weken na dagtekening contact met ons opnemen via +31 (0)71 36 60 255. De taxateur doet snel onderzoek en belt u binnen 7 werkdagen terug. Ook als u twijfelt over een belastingaanslag, neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op via +31 (0)71 36 60 255 voordat u een bezwaar aantekent.

Als u het (toch) niet eens bent met een belastingaanslag of een WOZ-waarde, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar indienen.

Een bezwaar tegen de (hoogte) van de door de gemeenteraad vastgestelde belastingtarieven is niet mogelijk.

U kunt op de volgende wijzen bezwaar indienen:

Als u uitstel van betaling wilt in verband met uw bezwaarschrift, dan moet u dat expliciet in uw bezwaarschrift aangeven. U krijgt alleen uitstel van betaling voor dat deel van de aanslag waartegen uw bezwaar is gericht.