Bezwaar maken aanslag/beschikking

De gemeente wil, net als u, dat de WOZ-waarde en de belastingaanslagen kloppen. Als blijkt dat er een fout is gemaakt, dan corrigeert de gemeente dit kosteloos. 

Dus twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde? Dan kunt u tot 3 weken na dagtekening contact met Belastingen Bollenstreek opnemen via +31 71 36 60 255. De taxateur doet onderzoek en belt u binnen 7 werkdagen terug. Ook als u twijfelt over een belastingaanslag, neemt u dan eerst telefonisch contact op met Belastingen Bollenstreek via +31 71 36 60 255 voordat u bezwaar aantekent. Als u deze pagina op uw mobiele telefoon leest, dan kunt u via de genoemde links of onderstaande knop direct contact met ons opnemen. 

Mobiel bellen met Belastingen Bollenstreek

Als u het na telefonisch contact toch nog niet eens bent met de belastingaanslag of de WOZ-waarde, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het biljet bezwaar indienen. Let op! Het telefonisch contact met de taxateur of de medewerker van Belastingen Bollenstreek, verlengt de bezwaartermijn niet. Deze is namelijk wettelijk vastgesteld en blijft 6 weken.

Een bezwaar tegen de (hoogte) van de door de gemeenteraad vastgestelde belastingtarieven is niet mogelijk.

U kunt op de volgende wijzen bezwaar indienen:

Als u uitstel van betaling wilt in verband met uw bezwaarschrift, dan moet u dat expliciet in uw bezwaarschrift aangeven. U krijgt alleen uitstel van betaling voor dat deel van de aanslag waartegen uw bezwaar is gericht.

Termijn uitspraak

Net als dat u een bezwaarschrift binnen een bepaalde termijn moet indienen, moet Belastingen Bollenstreek binnen een bepaalde termijn uitspraak doen. Belastingen Bollenstreek moet wettelijk voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar aantekent een uitspraak doen. Uiteraard streven wij naar een kortere periode.

Uitzondering vormen de bezwaarschriften die (maximaal) 6 weken voor het einde van het belastingjaar zijn ontvangen. In dat geval moet er binnen 6 weken een uitspraak gedaan worden. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag.