Bezwaar maken aanslag/beschikking

De gemeente wil, net als u, dat de WOZ-waarde en de belastingaanslagen kloppen. Als blijkt dat de gemeente een fout heeft gemaakt, dan corrigeert de gemeente dit kosteloos.

Bel eerst met Belastingen Bollenstreek 

Dus twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde? Kijk dan eerst het animatiefilmpje op waarderingskamer.nl. Of bel dan eerst met Belastingen Bollenstreek en doe dit binnen 3 weken na de dagtekening die op het biljet staat. De taxateur doet onderzoek en belt u binnen 7 werkdagen terug. 

Twijfelt u over een belastingaanslag? Bel dan ook eerst met Belastingen Bollenstreek voordat u bezwaar aantekent.

Belastingen Bollenstreek is bereikbaar via telefoonnummer +31 71 36 60 255.

Leest u deze pagina op uw mobiele telefoon? Dan kunt u via de genoemde telefoonnummers of onderstaande knop direct met ons bellen. 

Mobiel bellen met Belastingen Bollenstreek

Na telefoongesprek toch bezwaar maken

Bent u na het telefoongesprek het toch nog niet eens bent met de belastingaanslag of de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening die op het biljet staat. Let op! Het telefoongesprek met de taxateur of de medewerker van Belastingen Bollenstreek, verlengt de bezwaartermijn niet. Deze is namelijk wettelijk vastgesteld en blijft 6 weken.

Een bezwaar tegen (de hoogte van) de belastingtarieven die de gemeenteraad heeft vastgesteld, is niet mogelijk.

Hoe bezwaar indienen?

U kunt op de volgende wijzen bezwaar indienen:

Wilt u uitstel van betaling door uw bezwaarschrift? Dan moet u dat duidelijk in uw bezwaarschrift aangeven. U krijgt alleen uitstel van betaling voor dat deel van de aanslag waartegen uw bezwaar is gericht.

Termijn uitspraak

Belastingen Bollenstreek moet binnen een vaste termijn uitspraak doen. Net als dat u een bezwaarschrift binnen een vaste termijn moet indienen. Belastingen Bollenstreek moet wettelijk voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar maakt een uitspraak doen. Natuurlijk streven wij naar een kortere periode.

Uitzondering

Uitzondering vormen de bezwaarschriften die wij (maximaal) 6 weken voor het einde van het kalenderjaar hebben ontvangen. In dat geval moeten wij binnen 6 weken een uitspraak doen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na de dagtekening die op het biljet staat.