Havengeld

Als u in de gemeente Teylingen afmeert op een locatie voor pleziervaart, betaalt u havengeld. De schipper, gezagvoerder of eigenaar van het vaartuig is belastingplichtig.

Afmeerlocaties gemeente Teylingen

In gemeente Teylingen zijn 4 afmeerlocaties voor de pleziervaart:

  • De haventjes van het recreatie-eiland Koudenhoorn.
  • De openbare steigers in de Zwanburgerpolder.
  • De openbare steiger op Tengnagel.
  • De openbare steigers aan de Zijldijk.

U betaalt ter plaatse aan de havenmeester en ontvangt hiervoor een kwitantie. Als de havenmeester u niet aantreft, ontvangt u een aanslag via de post waarop staat hoe en binnen welke termijn u de aanslag moet betalen.

De betreffende verordening met daarin de tarieven kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.