Lijkbezorgingsrechten

  • Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in Noordwijk en voor door de gemeente geleverde diensten die verband houden met de begraafplaats.
  • De gemeenten Lisse en Teylingen heffen geen lijkbezorgingsrechten.
  • De rechten worden geheven van degene die het gebruik van de begraafplaats of de dienst aanvraagt.
  • De betreffende verordening kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’. 

De tarieven kunt u vinden in de verordening onder 'Bijzonderheden'.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.