Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in Noordwijk en voor door de gemeente geleverde diensten die verband houden met de begraafplaats.

De rechten worden geheven van degene die het gebruik van de begraafplaats of de dienst aanvraagt. De gemeenten Lisse en Teylingen heffen geen lijkbezorgingsrechten.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.

Kosten

De betreffende verordening met daarin de tarieven kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’.