Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Onroerende zaken bestaan uit woningen en niet-woningen. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfs- en kantoorpanden, loodsen, garages, stukken grond en dergelijke.

Bent u eigenaar van een woning of niet-woning? Of gebruiker van een niet-woning? Dan betaalt u OZB. Gebruikers van woningen betalen geen OZB.

Hoogte aanslag

De hoogte van de aanslag OZB hangt af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven. De WOZ-waarde van uw onroerende zaak wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Kijkt u voor meer informatie op de pagina Waardering onroerende zaken (WOZ).

OZB en precariobelasting nutsbedrijven

Tot 2022 bracht de gemeente precariobelasting in rekening bij de nutsbedrijven voor de kabels en leidingen die zij in gemeentegrond hebben. De nutsbedrijven berekenden deze precariobelasting aan u door via de energienota en de waternota. Met ingang van het jaar 2022 mag de gemeente deze precariobelasting niet meer heffen en mist zij dus inkomsten. De nutsbedrijven mogen de belasting dan ook niet meer aan u doorberekenen. Dit heeft geleid tot de volgende maatregelen:

  • Gemeente Noordwijk verhoogt OZB tarieven: de gemeente Noordwijk heeft de tarieven OZB extra verhoogd. U gaat weliswaar meer OZB aan de gemeente betalen, maar u betaalt geen precariobelasting meer aan de nutsbedrijven.
  • Gemeenten Lisse en Teylingen compensatie OZB vervalt: de gemeenten Lisse en Teylingen hadden de OZB tarieven al met ingang van 2019 verhoogd en compenseerden deze verhoging met een negatief bedrag op uw aanslag. Met ingang van 2022 is deze compensatie komen te vervallen.

Peildatum

De gemeente moet bij het heffen van de OZB uitgaan van de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Verkoopt u bijvoorbeeld op 2 januari uw onroerende zaak? Of stopt u het gebruik van een onroerende niet-woning? Dan betaalt u toch de OZB voor het hele jaar. De notaris kan bij verkoop de OZB eigenarenbelasting verrekenen met de nieuwe eigenaar, maar de OZB gebruikersbelasting niet.

De verordening OZB van uw gemeente vindt u onder ‘Bijzonderheden’.

Kosten

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.