Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Bent u eigenaar van een woning of eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand, dan betaalt u hiervoor OZB.

De hoogte van de aanslag OZB hangt af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven. De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Kijkt u voor meer informatie op de pagina Waardering onroerende zaken (WOZ).

De gemeente moet uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning of bedrijfspand verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. De notaris kan het eigenarendeel OZB verrekenen met de nieuwe eigenaar.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’.

Compensatie OZB (gemeenten Lisse en Teylingen)

De energiebedrijven berekenen de precariobelasting, die de gemeente aan hen oplegt voor kabels en leidingen in de grond, aan u door via de energienota. Per 2022 mag de gemeente geen precariobelasting meer heffen en mist dus inkomsten. Daarom heeft de gemeente besloten met ingang van 2019 de opbrengsten OZB/RZB extra te verhogen en deze verhoging te compenseren door een negatief bedrag op uw aanslag. Met ingang van 2022 komt de compensatie te vervallen, omdat de energiebedrijven de precariobelasting dan niet meer doorberekenen.

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven kunt u vinden op de pagina Tarieven.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.