Parkeerbelasting

Als u in het betaald parkeergebied parkeert, moet u parkeerbelasting betalen. Onder parkeren wordt verstaan het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken. In de gemeente Teylingen betaalt u alleen voor een vergunning voor het parkeren van een vrachtwagen op het vrachtwagenterrein aan de Zuidelijke Randweg.

Gemeente Noordwijk

In bepaalde gedeelten van Noordwijk moet u een ticket kopen bij de parkeerautomaat om te mogen parkeren. Het parkeertarief verschilt per gebied en tijdstip. Op de parkeerautomaat staat wanneer u moet betalen en wat de tarieven zijn.

Voor een parkeervergunning betaalt u ook parkeerbelasting.

Een ticket uit de automaat of de parkeervergunning moet u goed zichtbaar achter uw voorruit leggen. Parkeercontroleurs controleren dit. Als u niet of te weinig heeft betaald, maar ook als het parkeerticket of de parkeervergunning niet goed leesbaar achter de voorruit van de auto is gelegd, wordt een 'naheffingsaanslag parkeerbelasting' opgelegd.

Gemeente Teylingen 

In de kern Voorhout ligt aan de Zuidelijke Randweg ligt een vrachtwagenparkeerterrein met 20 parkeerplaatsen.

Om op dit parkeerterrein te kunnen parkeren, heeft u een parkeervergunning nodig. Hieraan zijn kosten verbonden (parkeerbelasting). Een parkeervergunning kunt u online aanvragen op teylingen.nl.

Contact parkeerbelasting gemeente Noordwijk:

 • Postadres:
  P1 On Street B.V.
  t.a.v. de Heffingsambtenaar van gemeente Noordwijk
  p/a Postbus 97812
  2509 GE Den Haag
 • Bezoekadres:
  Parkeerservice Noordwijk
  Prins Bernhardstraat 72
  2202 LR Noordwijk
 • T: +31 (0)88 12 61 412
 • E:¬†parkeerservicenoordwijk@p1.nl
 • W: p1.nl

Contact parkeerbelasting gemeente Teylingen:

Zo betaalt u parkeerbelasting:

 • Aangifte: u koopt vooraf een ticket bij de parkeerautomaat en geeft daarbij aan hoe lang u gaat parkeren of u geeft via een parkeerapp op uw mobiele telefoon aan dat u begint met parkeren.
 • Naheffingsaanslag: u betaalt via het digitaal parkeerloket, maakt het bedrag over of per pin bij de balie van Parkeerservice Noordwijk. Het bezoekadres is Prins Bernhardstraat 72 te Noordwijk. Als u de naheffingsaanslag niet direct betaalt, ontvangt de kentekenhouder een duplicaat naheffingsaanslag. Hierop staat hoe het bedrag kan worden betaald.
 • Parkeervergunning: u ontvangt een nota.

Bezwaar parkeerbelasting gemeente Noordwijk:

P1 On Street B.V.
t.a.v. de Heffingsambtenaar van gemeente Noordwijk
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag

Deze belasting wordt in de gemeenten Noordwijk en Teylingen geheven.