Precariobelasting

De gemeente kan precariobelasting heffen als u voorwerpen op, onder of boven openbare gemeentegrond heeft. Voorbeelden hiervan zijn terrassen, ligplaatsen, uitstallingen enzovoort. U ontvangt een aanslag waarop het bedrag, de betaaltermijn en betaalwijze staan. De voorwerpen waarvoor u een aanslag precariobelasting kunt krijgen, verschillen per gemeente.

Kosten

Elke gemeente heeft verschillende tarieven. De tarieven vindt u in de verordening van uw gemeente onder ‘Bijzonderheden’.  

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.