Precariobelasting

De gemeente kan precariobelasting bij u in rekening brengen als u voorwerpen op, onder of boven openbare gemeentegrond heeft. Voorbeelden hiervan zijn terrassen, ligplaatsen, uitstallingen enzovoort. 

U ontvangt een aanslag waarop het bedrag, de betaaltermijn en de betaalwijze zijn aangegeven. De voorwerpen waarvoor u een aanslag precariobelasting kunt krijgen, verschillen per gemeente. 

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’. 

Gemeente Noordwijk

Per 1 januari 2021 zijn de verordeningen van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout geharmoniseerd en geldt er één Verordening precariobelasting Noordwijk. Deze harmonisatie heeft voor sommige tarieven gevolgen. De wijzigingen kunt u vinden in de nieuwe verordening onder ‘Bijzonderheden’.

Coronamaatregelen en precariobelasting

De maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ondernemers getroffen. Ter compensatie hebben de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen de precariobelasting aangepast, maar niet allemaal op dezelfde wijze.

Gemeenten Lisse en Teylingen

De gemeenteraden van Lisse en Teylingen hebben besloten voor het jaar 2020 geen precariobelasting op terrassen te heffen. Hiertoe zijn de Verordening precariobelasting Lisse 2020 en de Verordening precariobelasting Lisse 2020 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 aangepast. Daarbij zijn de tarieven voor terrassen gesteld op € 0,00.

Gemeente Noordwijk

In de gemeente Noordwijk golden in 2020 nog twee verordeningen precariobelasting, namelijk de Verordening precariobelasting Noordwijk 2019 en de Verordening precariobelasting Noordwijkerhout 2019. Juridisch gezien was het niet mogelijk deze verordeningen met terugwerkende kracht en voor 2020 aan te passen. De gemeenteraad van Noordwijk heeft daarom besloten de precariobelasting voor 2021 aan te passen en voor dat jaar geen precariobelasting te heffen voor terrassen, uitstallingen en standplaatsen. Deze voorwerpen zijn niet opgenomen in de tarieventabel bij de Verordening precariobelasting Noordwijk 2021.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.

Kosten

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u in de betreffende verordening van uw gemeente onder ‘Bijzonderheden’.