Rioolheffing

Met de opbrengst rioolheffing financiert de gemeente de kosten voor inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van hemelwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

De verordening rioolheffing van uw gemeente vindt u onder ‘Bijzonderheden’.

Gemeente Lisse

In de gemeente Lisse betaalt de gebruiker van een perceel rioolheffing. De heffing bestaat uit 1 vast bedrag.

Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Lisse? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Gemeente Noordwijk

In de gemeente Noordwijk betaalt de eigenaar van een perceel dat (in)direct aangesloten is op de gemeentelijke riolering een vast bedrag voor rioolheffing.

Als er alleen een aansluiting aanwezig is voor de afvoer van hemel- of grondwater, wordt er een lager tarief betaald.

Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag.

De gebruiker van een perceel betaalt in de gemeente Noordwijk alleen rioolheffing als er vanuit het perceel meer dan 300 m³ afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Gemeente Teylingen

In de gemeente Teylingen betaalt de gebruiker van een perceel rioolheffing. De heffing bestaat uit een vast bedrag voor de 1e 300 m³ afgevoerd water en een vast bedrag per m³ voor iedere m³ afgevoerd water boven de 300 m³.

Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Teylingen? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Heffingskorting vervalt

Met ingang van 2022 komt de heffingskorting te vervallen. De gemeente paste een heffingskorting van € 13,40 toe op de rioolheffing, omdat het waterleidingbedrijf de door de gemeente opgelegde precariobelasting doorberekende aan de afnemers (waaronder u). Met ingang van 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting meer heffen voor de kabels en leidingen die nutsbedrijven in gemeentegrond hebben. Daarom zal het waterleidingbedrijf geen precariobelasting meer doorberekenen.

Kosten

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.