Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Bent u eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte of gebruiker van een roerende bedrijfsruimte? Dan betaalt u RZB. Gebruikers (huurders) van roerende woonruimten betalen geen RZB.

Hoogte aanslag

De hoogte van de RZB-aanslag is afhankelijk van de vastgestelde waarde van de roerende zaak (prijsniveau 1 januari 2021) en de gemeentelijke tarieven.

In de gemeentewet staat dat de tarieven gelijk zijn aan die van de onroerende-zaakbelastingen (OZB).

RZB en precariobelasting nutsbedrijven

Tot 2022 bracht de gemeente precariobelasting in rekening bij de nutsbedrijven voor de kabels en leidingen die zij in de gemeentegrond hebben. De nutsbedrijven berekenden deze precariobelasting aan u door via de energienota en de waternota. Met ingang van het jaar 2022 mag de gemeente deze precariobelasting niet meer heffen en mist zij dus inkomsten. De nutsbedrijven mogen de belasting dan ook niet meer aan u doorberekenen. Dit heeft geleid tot de volgende maatregelen:

  • Gemeente Noordwijk verhoogt OZB tarieven: de gemeente Noordwijk heeft de OZB tarieven extra verhoogd. U gaat weliswaar meer OZB aan de gemeente betalen, maar u betaalt geen precariobelasting meer aan de nutsbedrijven.
  • Gemeenten Lisse en Teylingen compensatie RZB vervalt: de gemeenten Lisse en Teylingen hadden de RZB tarieven al met ingang van 2019 verhoogd en compenseerden deze verhoging door een negatief bedrag op uw aanslag. Met ingang van 2022 is deze compensatie komen te vervallen.

Peildatum

De gemeente moet bij het heffen van de RZB uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Verkoopt u bijvoorbeeld op 2 januari uw roerende zaak of stopt u het gebruik van een roerende niet-woning? Dan betaalt u toch de RZB voor het hele jaar.

Verkoop woonschip

Een verkoop van een woonschip wordt niet geregistreerd in het Kadaster en wordt daardoor niet automatisch doorgegeven aan de gemeente. Om die reden vragen wij u de verkoop van uw woonschip aan ons door te geven. Dit doet u met het formulier wijziging belastingplicht in verband met verkoop woonschip (pdf). Dit formulier kunt u downloaden en daarna invullen. Op het formulier staat hoe u de informatie naar ons stuurt. 

Kosten

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.