Teruggave van belastingen bij verhuizing

Gaat u in een andere gemeente wonen? Dan kunt u recht hebben op teruggave van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel hondenbelasting. Voor de overgebleven hele maanden die u niet meer in de gemeente woont. De teruggave gebeurt automatisch voor de overgebleven hele maanden vanaf het moment van inschrijving in de nieuwe gemeente. U hoeft daar niets voor te doen.

Rioolheffing gemeente Noordwijk

In de gemeente Noordwijk kan de eigenaar én gebruiker een aanslag rioolheffing ontvangen.

Verkoop perceel

Bij verkoop van het perceel krijgt u geen teruggave van de aanslag rioolheffing eigenaren. Voor deze heffing is de datum 1 januari namelijk bepalend. Verkoop in de loop van het belastingjaar is niet van invloed op de hoogte van het bedrag. De notaris kan de eigenarenheffing rioolheffing verrekenen met de nieuwe eigenaar. Hier is de gemeente geen partij in en dit moet u dus bespreken met de notaris. Teruggave is wel mogelijk voor de aanslag rioolheffing gebruiker als deze aan u is opgelegd.

U verhuist binnen de gemeente

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u geen rioolheffing, afvalstoffenheffing of hondenbelasting terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres namelijk mee naar uw nieuwe adres.

Verhuizing naar verzorgings- of verpleeghuis

Verhuist u naar een verzorgings- of verpleeghuis of gaat u bij iemand anders inwonen? Dan krijgt u wel belasting terug.