WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Met de jaarlijkse WOZ-beschikking stelt de gemeente de WOZ-waarde vast van uw woning, pand of stuk grond. De WOZ-beschikking staat vermeld op het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente.

Elk jaar bepalen de taxateurs van Belastingen Bollenstreek, op basis van de bepalingen in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond.

De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente, de aanslag eigenwoningforfait van het Rijk en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.

De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn:

 • De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.
 • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
 • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
 • De WOZ-waarde wordt vastgesteld op de waarde die de onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waarde-peildatum.

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Belastingen Bollenstreek

Bezoekadressen (ALLEEN VOOR FORMULIEREN)

 • Gemeente Lisse
  Gemeentehuis Lisse
  Heereweg 254
  Lisse
 • Gemeente Noordwijk
  Gemeentehuis Noordwijk
  Voorstraat 42
  Noordwijk
 • Gemeente Teylingen
  Gemeentekantoor Teylingen
  Wilhelminalaan 25
  Sassenheim

WOZ-waarde opvragen 

Het is mogelijk om via de website van het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van woningen uit Lisse, Noordwijk en Teylingen op te vragen.

Taxatieverslag 

U kunt de WOZ-waarde en het taxatieverslag inzien via mijn.overheid.nl Om uw gegevens te kunnen raadplegen, moet u inloggen met behulp van uw DigiD. De gegevens zijn pas beschikbaar nadat u het aanslag-/beschikkingsbiljet heeft ontvangen. Het taxatieverslag kunt u ook online bij de gemeente aanvragen.

Vragen over de WOZ-waarde 

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of twijfelt u over het indienen van bezwaar? U kunt dan tot 3 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet telefonisch contact opnemen. Uw vraag wordt zo mogelijk direct beantwoord door een taxateur of u wordt binnen 7 werkdagen teruggebeld. Komt u er met de taxateur niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Let u erop dat u dit op tijd doet. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de WOZ-waarde.

Online bezwaar maken

U kunt online bezwaar maken. Houd uw DigiD en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Direct digitaal bezwaar maken

U ontvangt meestal geen afzonderlijke WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking staat op het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen.

Belastingen Bollenstreek

Adresgegevens

Toon op de kaart Postbus 330 
2200 AH Noordwijk

+31 (0)71 36 60 255

belastingenbollenstreek.nl