Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente. En ook de grondslag voor de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.

WOZ-waardebepaling

Bij de bepaling van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopprijzen die voor vergelijkbare woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die u in 2022 ontvangt, is de waardepeildatum 1 januari 2021. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren.

In de meeste gevallen wordt bij de waardebepaling uitgegaan van de toestand waarin uw onroerende zaak verkeerde op de waardepeildatum. Maar heeft u in het jaar na de waardepeildatum uw woning verbouwd (of uw woning is nieuw gebouwd)? Dan wordt er gekeken naar de toestand van de woning op 1 januari van het belastingjaar. In dit geval 1 januari 2022.

Wilt u onderzoeken of de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning (zoals een kantoor, winkel enzovoort) juist is? Dan kunt u een taxatieverslag opvragen.

De WOZ-waarde van uw woning is overigens niet alleen gebaseerd op de woningen in het taxatieverslag. Alle beschikbare verkoopcijfers in de gemeente worden bij de waardebepaling meegenomen.

Via waarderingskamer.nl kunt u uitgebreidere informatie vinden over de WOZ.

Twijfelt u ondanks het taxatieverslag toch over de juistheid van de WOZ-waarde? Kijkt u dan verder op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking. Telefonisch contact kan een onnodige (bezwaar)procedure voorkomen!