Gemeentelijke belastingaanslagen 2024

29 februari 2024, 16:40

Eind februari verstuurt Belastingen Bollenstreek de belastingaanslagen 2024 voor de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen. Zelf bezwaar maken gaat heel makkelijk. Het gaat om de WOZ-beschikking en de aanslagen onroerende-zaakbelastingen, belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, afvalstoffenheffing, rioolheffing en in Lisse ook hondenbelasting.

Bij twijfel, eerst bellen

Natuurlijk hebben de medewerkers van Belastingen Bollenstreek hun uiterste best gedaan de WOZ-waarde zo goed mogelijk te bepalen en correcte belastingaanslagen op te leggen.

Toch kan het voorkomen dat je twijfelt of de WOZ-waarde of een belastingaanslag juist is. Bel dan vooral eerst met Belastingen Bollenstreek via +31 71 36 60 255. Misschien is de medewerker het met jou eens en wordt de WOZ-waarde of de aanslag meteen aangepast.

Bezwaar maken, graag digitaal

Als je toch bezwaar wilt maken, doe dit dan digitaal. Maak gebruik van het online formulier dat je met jouw DigiD invult. Kijk hiervoor op onze pagina Direct online regelen en klik op het online formulier.

Je ontvangt meteen digitaal een bevestiging dat het bezwaar is ontvangen. Het scheelt tijd, kosten en papier.

Gratis bestaat niet

Er zijn veel bedrijven die hun hulp bij het maken van bezwaar gratis aanbieden. Dat lijkt gratis, maar dat is het niet. De gemeente betaalt aan deze bedrijven kosten als ze gelijk krijgen. Zelfs als het gaat het om een hele kleine waardeverlaging. Aan die kosten betalen we allemaal mee. Het maken van bezwaar is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Kijk hiervoor op onze pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking.

Het aanslagbiljet in het vervolg liever digitaal ontvangen

Ook dat heeft de dienst heel gemakkelijk voor je gemaakt. Regel dat dan via mijn.overheid.nl. Je logt in met jouw Digid en vinkt Belastingen Bollenstreek aan. Dan ontvang je het aanslagbiljet voortaan digitaal via de berichtenbox.

Als je ook een WOZ-beschikking op het biljet hebt staan, dan vind je daar meteen het taxatieverslag. Dat scheelt weer opvragen, tijd, kosten en papier! En het aanslagbiljet en taxatieverslag zijn altijd voor jou beschikbaar. Lees meer hierover op onze pagina Berichtenbox en kopieën.

Overige informatie

Op deze website vind je alle informatie, zoals tarieven, toelichtingen en hoe je automatische incasso of kwijtschelding aanvraagt.