Huiseigenaren in de gemeente Noordwijk krijgen korting op woonlasten

17 februari 2023, 13:26

Binnenkort valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen weer in de bus. Gemeente Noordwijk voert met ingang van dit jaar een woonlastenverlichting in voor eigenaren in de vorm van een korting op de OZB/RZB.

Gemeentelijke lasten verlagen

In het coalitieakkoord is de belofte gedaan om gemeentelijke lasten voor inwoners te verlagen. Deze wens is ingegeven door onder andere de hoge energieprijzen en de hoge inflatiecijfers naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. De gemeenteraad heeft hiervoor drie voorstellen aangenomen met kostenbeperkende maatregelen. De korting op de woonlasten is één van deze maatregelen. Eigenaren in Noordwijk krijgen de komende drie jaar een korting op de OZB, onroerende zaakbelasting of RZB, roerende zaakbelasting. 

Rekenvoorbeeld

De eigenarenkorting voor het belastingjaar 2023 bedraagt 0,0103%. De lastenverlichting voor OZB/RZB wordt berekend door de korting te vermenigvuldigen met de (WOZ-)waarde. Stel: uw woning heeft een WOZ-waarde van € 430.000. De lastenverlichting wordt dan € 430.000 x 0,0103% = € 44,29.

Maatregelen lastenverlichting

De woonlastenkorting geldt voor eigenaren van woningen, woonwagens of woonschepen. Andere maatregelen die Noordwijk neemt om de lasten voor de inwoners te verlichten zijn het afschaffen van de hondenbelasting en het terugbrengen van de prijs van de parkeerkaart voor inwoners van 50 euro naar 20 euro per jaar.