Rioolheffing Noordwijk

20 februari 2024, 08:31

Met ingang van 2024 ontvangt elke eigenaar van een perceel (gebouw, roerende zaak of een stuk grond) in Noordwijk een aanslag rioolheffing. Het maakt niet uit of het perceel op het gemeenteriool is aangesloten.

Maatregelen tegen wateroverlast en uitdroging

De gemeente Noordwijk wil wateroverlast of uitdroging van de bodem zoveel mogelijk tegengaan. De gemeente neemt daarvoor maatregelen in de openbare ruimte. Die maatregelen kosten geld. Iedereen profiteert van deze maatregelen. Zonder de maatregelen zouden percelen eerder onder water staan of verzakken door uitdroging van de bodem.   

Iedereen betaalt mee

Iedereen betaalt mee aan de kosten die de gemeente Noordwijk maakt voor deze maatregelen. Heeft jouw perceel een drinkwateraansluiting? Dan betaal je een hoger tarief dan iemand met een perceel zonder drinkwateraansluiting. Omdat er vanaf 2024 meer mensen en bedrijven meebetalen, is het tarief minder snel gestegen. De gemeente heeft ervoor gekozen de extra inkomsten ten goede te laten komen aan de eigenaren van percelen met een drinkwateraansluiting.

Meer informatie

Op onze pagina Toelichting aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen Noordwijk 2024 vind je meer informatie zoals de tarieven.