Stijging tarieven afvalstoffenheffing Teylingen 2024

29 februari 2024, 16:40

In februari hebben de huishoudens en bedrijven in de gemeente Teylingen weer de jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke belastingen ontvangen. Namens de gemeenten Teylingen, Noordwijk en Lisse verzorgt Belastingen Bollenstreek het versturen en innen van de aanslagen. Daar kan je ook terecht met vragen over de aanslag, WOZ-waarde en eventuele kwijtschelding of bezwaar maken.

Vragen over gestegen tarief afvalstoffenheffing

Meerdere inwoners kloppen bij de gemeente Teylingen aan met vragen over de stijging van de tarieven. Ten opzichte van vorig jaar is bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing met 15% gestegen.

Deze verhoging is vooral het gevolg van de inflatie (kostenstijging) waarmee iedereen te maken heeft. En van een nieuwe aanbesteding voor de inzameling, waarin ook inflatie is doorberekend. Daarnaast zijn de inkomsten voor de verkoop van reststoffen (met name oud papier) afgenomen. Een andere reden voor de stijging is, dat de gemeente Teylingen extra personeel moest inzetten om het afval op te ruimen dat naast en niet in diverse afvalcontainers in de gemeente wordt geplaatst.

Meer uitgaven tegenover minder inkomsten

De gemeente Teylingen moest de laatste jaren dus meer uitgeven aan het inzamelen van afval en krijgen minder inkomsten uit de verkoop van ingezamelde materialen. De opbrengst van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente Teylingen voor het dekken van deze kosten.

De gemeente Teylingen heeft de stijging van de kosten de afgelopen jaren maar beperkt doorberekend aan de inwoners. Daarvoor is eerst een reserve gebruikt van opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Vorig jaar heeft de gemeente Teylingen eenmalig geld bijgelegd uit de algemene reserve. Juist om de stijging van de kosten voor inwoners en bedrijven enigszins te beperken. Ook dat is een belangrijke reden dat de stijging nu zo fors uitpakt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanslag, of mogelijkheden voor kwijtschelding of bezwaar verwijzen kan je bellen via +31 71 36 60 255.