WOZ-waarde nog niet ontvangen?

5 maart 2024, 10:37

Ongeveer de laatste 600 woningen of niet-woningen worden op dit moment getaxeerd.

Geen WOZ-waarde vermeld en/of geen biljet ontvangen

Het kan daarom voorkomen dat er op jouw aanslagbiljet met dagtekening 23 februari 2024 geen WOZ-waarde 2024 vermeld staat van jouw woning of niet-woning, maar wel de rioolheffing en/of afvalstoffenheffing. Ook kan het voorkomen dat je nog helemaal geen biljet hebt ontvangen. Deze ontvang je dan met dagtekening 31 maart 2024.

Op of kort na 31 maart 2024 geen biljet ontvangen?

Heb je op of kort na 31 maart 2024 nog geen biljet ontvangen waarop de WOZ-waarde 2024 van jouw woning of niet-woning vermeld staat? Dan kan je bellen via +31 71 36 60 255.