Zelf contact opnemen of bezwaar maken loont!

20 februari 2024, 08:31

Zelf contact opnemen of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, bespaart gemeenten veel gemeenschapsgeld.

De video laat zien dat zelf contact opnemen en bezwaar maken eenvoudig is en belangrijk.

No cure no pay bureaus

Commerciële ‘no cure no pay bureaus’ bieden aan om het voor jou te doen. In de praktijk melken ze de procedure uit voor financieel gewin. Jij ziet hier nauwelijks iets van terug, terwijl veel gemeenschapsgeld terecht komt in de kas van die bureaus.

Groei van het aantal WOZ-bezwaren

Het totaal aantal bezwaren in Nederland voor woningen is tussen 2020 en 2023 gestegen van 242.000 naar 595.000. Het aantal door bureaus ingediende bezwaren groeide in deze periode van 99.000 naar 265.000. In 2022 werd in totaal ongeveer € 20.000.000,- (!) betaald aan de no cure no pay bureaus. De verwachting is dat in 2023 de uitbetaalde vergoedingen en de uitvoeringskosten aanzienlijk zijn gestegen. De VNG heeft daarom samen met andere organisaties bij het kabinet aangedrongen op maatregelen. De staatssecretaris en het ministerie van Financiën hebben afgelopen jaar voortvarend gehandeld. Eind 2023 is een wetswijziging tot stand gekomen.

Zelf contact opnemen/bezwaar maken succesvoller

Je kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen als je het niet eens zijn met de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt dan eventueel aangepast naar aanleiding van het contact of er wordt een goede uitleg gegeven over de juistheid van de waarde. Een formeel bezwaarschrift wordt dan voorkomen. Uit onderzoek van Belastingen Bollenstreek blijkt overigens dat zelf bezwaar maken vaker succesvol is, dan een bezwaar dat door een no cure no pay-bureau is ingediend. Als je bezwaar wilt maken, doe dit dan digitaal. Maak gebruik van het online formulier dat je met jouw DigiD invult. Kijk hiervoor op onze pagina Direct online regelen en klik naar het online formulier. Je ontvangt meteen digitaal een bevestiging dat het bezwaar is ontvangen. Het scheelt tijd, kosten en papier.