Teruggave van belastingen bij verhuizing

Ga je in een andere gemeente wonen? Dan kan je recht hebben op teruggave van afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel hondenbelasting. Voor de overgebleven hele maanden die je niet meer in de gemeente woont. De teruggave gebeurt automatisch voor de overgebleven hele maanden vanaf het moment van inschrijving in de nieuwe gemeente. Je hoeft daar niets voor te doen.

Rioolheffing gemeente Noordwijk

In de gemeente Noordwijk kan de eigenaar én gebruiker een aanslag rioolheffing ontvangen.

Verkoop perceel

Bij verkoop van het perceel krijg je geen teruggave van de aanslag rioolheffing eigenaren. Voor deze heffing is de datum 1 januari namelijk bepalend. Verkoop in de loop van het belastingjaar is niet van invloed op de hoogte van het bedrag. De notaris kan de eigenarenheffing rioolheffing verrekenen met de nieuwe eigenaar. Hier is de gemeente geen partij in en dit moet je dus bespreken met de notaris. Teruggave is wel mogelijk voor de aanslag rioolheffing gebruiker als deze aan jou is opgelegd.

Je verhuist binnen de gemeente

Verhuis je binnen de gemeente? Dan krijg je geen afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel hondenbelasting terug. Je neemt de aanslagen van jouw oude adres namelijk mee naar jouw nieuwe adres.

Verhuizing naar verzorgings- of verpleeghuis

Verhuis je naar een verzorgings- of verpleeghuis of ga je bij iemand anders inwonen? Dan krijg je wel belasting terug.