Bezwaar maken aanslag/beschikking

De gemeente wil, net als jij, dat de WOZ-waarde en de belastingaanslagen kloppen. Als blijkt dat de gemeente een fout heeft gemaakt, dan corrigeert de gemeente dit kosteloos.

Bel eerst met Belastingen Bollenstreek 

Dus twijfel je over de juistheid van de WOZ-waarde? Bel eerst met Belastingen Bollenstreek en doe dit binnen 3 weken na de dagtekening die op het biljet staat. De taxateur doet onderzoek en belt jou binnen 7 werkdagen terug. 

Twijfel je over een belastingaanslag? Bel dan ook eerst met Belastingen Bollenstreek voordat je bezwaar aantekent. Belastingen Bollenstreek is bereikbaar via het telefoonnummer +31 71 36 60 255.

Na telefoongesprek toch bezwaar maken

Ben je het na het telefoongesprek toch nog niet eens met de belastingaanslag of de WOZ-waarde? Dan kan je bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening die op het biljet staat. Let op! Het telefoongesprek met de taxateur of de medewerker van Belastingen Bollenstreek verlengt de bezwaartermijn niet. Deze is namelijk wettelijk vastgesteld en blijft 6 weken.

Een bezwaar tegen de hoogte van de belastingtarieven die de gemeenteraad heeft vastgesteld, is niet mogelijk.

Hoe bezwaar indienen?

Je kan op de volgende wijzen bezwaar indienen:

Wil je uitstel van betaling door jouw bezwaarschrift? Dan moet je dat duidelijk in jouw bezwaarschrift aangeven. Je krijgt alleen uitstel van betaling voor dat deel van de aanslag waartegen jouw bezwaar is gericht.

Termijn uitspraak

Belastingen Bollenstreek moet binnen een vaste termijn uitspraak doen. Net als dat je een bezwaarschrift binnen een vaste termijn moet indienen. Belastingen Bollenstreek moet wettelijk voor het einde van het kalenderjaar waarin jij bezwaar maakt een uitspraak doen. Natuurlijk streven wij naar een kortere periode.

Uitzondering

Uitzondering vormen de bezwaarschriften die wij maximaal 6 weken voor het einde van het kalenderjaar hebben ontvangen. In dat geval moeten wij binnen 6 weken een uitspraak doen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na de dagtekening die op het biljet staat.