Rioolheffing

Met de opbrengst rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor inzameling, vervoer en zuivering van afvalwater. Ook dekt de rioolheffing de kosten voor het beheer van hemel- en grondwater. 

De verordening rioolheffing van jouw gemeente vind je onder ‘Wetten’.

Gemeente Lisse

In de gemeente Lisse betaalt de gebruiker van een perceel rioolheffing. De heffing bestaat uit 1 vast bedrag.

Verhuizing

Vertrek je in de loop van het jaar uit de gemeente Lisse? Dan regelt de gemeente Lisse de ontheffing voor het overgebleven aantal maanden automatisch als je jezelf inschrijft in jouw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Gemeente Noordwijk

In de gemeente Noordwijk betaalt de eigenaar van een perceel een vast bedrag voor rioolheffing bij een (in)directe aansluiting op de gemeentelijke riolering. Als er alleen een aansluiting aanwezig is voor de afvoer van hemel- of grondwater, betaalt de eigenaar een lager tarief.

Verkoop of verhuizing

Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag.

Gebruiker

De gebruiker van een perceel betaalt in de gemeente Noordwijk alleen rioolheffing als er vanuit het perceel meer dan 300 m³ afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Gemeente Teylingen

In de gemeente Teylingen betaalt de gebruiker van een perceel rioolheffing. De heffing bestaat uit een vast bedrag voor de 1e 300 m³ afgevoerd water. En een vast bedrag per m³ voor iedere m³ afgevoerd water boven de 300 m³.

Verhuizing

Vertrek je in de loop van het jaar uit de gemeente Teylingen? Dan regelt de gemeente Teylingen de ontheffing voor het overgebleven aantal maanden automatisch als je jezelf inschrijft in jouw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Kosten

Elke gemeente heeft verschillende tarieven. De tarieven vind je op de pagina Overzicht tarieven.

Bezwaar maken

Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.