Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De WOZ-waarde is de basis voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente. En is ook de basis voor de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.

Klopt mijn WOZ-waarde?

Twijfel je over de juistheid van de WOZ-waarde? Kijk dan eerst het animatiefilmpje op waarderingskamer.nl.

WOZ-waardebepaling

Bij het bepalen van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopcijfers die voor vergelijkbare woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die je in 2023 ontvangt, is de waardepeildatum 1 januari 2022. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de mogelijkheid te geven de verkoopprijzen goed te onderzoeken.

Nieuwbouw of verbouw

In de meeste gevallen gaat de gemeente bij de waardebepaling uit van de staat waarin jouw onroerende zaak verkeerde op de waardepeildatum. Maar heb je in het jaar na de waardepeildatum jouw woning verbouwd (of nieuw gebouwd)? Dan kijkt de gemeente naar de staat van de woning op 1 januari van het belastingjaar. In dit geval 1 januari 2023.

WOZ-waarde 2023

Rond de waardepeildatum was er sprake van een overspannen markt waarin veel woningen voor hoge bedragen zijn verkocht. We hebben geconstateerd, dat in de regio De Bollenstreek de huizenprijzen tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 flink zijn gestegen met gemiddeld 14%. Let op: dit percentage is een gemiddelde. Dat betekent, dat er uitschieters naar boven en beneden mogelijk zijn. Er zijn stijgingen geconstateerd tot meer dan 20%.

Doordat er in de omgeving woningen voor flinke bedragen zijn verkocht, is ook de WOZ-waarde van jouw woning gestegen.

Taxatieverslag

Twijfel je aan de hoogte van de WOZ-waarde van jouw woning of niet-woning (zoals een kantoor, winkel enzovoort)? Dan kan je een taxatieverslag opvragen en dit bestuderen. Op het taxatieverslag voor woningen staan de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Je kan dan zien op basis van welke verkoopcijfers de WOZ-waarde van jouw woning is bepaald. Op het taxatieverslag van een niet-woning zie je de berekening van de WOZ-waarde.

Waardebepaling

De taxateur gaat voor de WOZ-waarde van jouw woning trouwens niet alleen uit van de woningen in het taxatieverslag. Hij neemt alle beschikbare verkoopcijfers in de gemeente bij de waardebepaling mee. Op waarderingskamer.nl vind je meer informatie over de WOZ.

Bezwaar maken

Denk je ondanks het taxatieverslag toch dat de WOZ-waarde niet klopt? Kijk dan verder op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking. Telefonisch contact kan een onnodige (bezwaar)procedure voorkomen!