Herinnering, aanmaning en dwangbevel veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over een herinnering, aanmaning of dwangbevel. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail sturen met jouw vraag of bel met ons. Op de pagina Contact vind je de contactinformatie.

Waarom heb ik een herinnering ontvangen?

Wanneer de uiterste betaaltermijn van een aanslag is verstreken en je hebt een aanslag niet of niet volledig betaald, dan krijg je een kosteloze herinnering. Als je daarna binnen de termijn die op de herinnering staat de aanslag niet (volledig) hebt betaald, ontvang je een aanmaning waaraan extra kosten zijn verbonden.

Waarom heb ik een aanmaning ontvangen?

Wanneer je na een herinnering een aanslag nog niet (volledig) hebt betaald, ontvang je een aanmaning. Voor het versturen van een aanmaning brengt de gemeente kosten in rekening. Je moet het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de dagtekening van de aanmaning betalen. Betaal je na een aanmaning nog niet? Dan volgt een dwangbevel met extra invorderingskosten.

Kan ik bezwaar aantekenen tegen de aanmaning?

Tegen de aanmaning zelf kan je geen bezwaar maken, alleen tegen de in rekening gebrachte aanmaningskosten. Hoe je dat doet staat op de aanmaning vermeld.

Waarom heb ik een dwangbevel ontvangen van Cannock Chase Public?

Het opleggen van dwangbevelen is uitbesteed aan Cannock Chase Public. Je ontvangt een dwangbevel als je een aanslag niet binnen de op de aanmaning gestelde termijn hebt betaald. Een hernieuwd bevel krijg je als je na de aanmaning en het dwangbevel deze aanslag nog niet (volledig) hebt betaald.

Kan ik bezwaar aantekenen tegen een dwangbevel?

Tegen het dwangbevel zelf kan je geen bezwaar maken, alleen tegen de in rekening gebrachte betekeningskosten van het dwangbevel. Hoe je dat doet staat op het dwangbevel vermeld.

Ik heb een dwangbevel ontvangen en ik wil voor het openstaande bedrag een betalingsregeling treffen. Is dat mogelijk?

Om eventueel in aanmerking te komen voor een betalingsregeling moet je contact opnemen met Cannock Chase Public via +31 88 11 68 222. De vordering is uit handen gegeven aan dit bedrijf.