Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De WOZ-waarde is de basis voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente. En is ook de basis voor de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.

WOZ-waardebepaling

Bij het bepalen van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopcijfers die voor vergelijkbare woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die je in 2024 ontvangt, is de waardepeildatum 1 januari 2023. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de mogelijkheid te geven de verkoopprijzen goed te onderzoeken.

Nieuwbouw of verbouw

In de meeste gevallen gaat de gemeente bij de waardebepaling uit van de staat waarin jouw onroerende zaak verkeerde op de waardepeildatum. Maar heb je in het jaar na de waardepeildatum jouw woning verbouwd (of nieuw gebouwd)? Dan kijkt de gemeente naar de staat van de woning op 1 januari van het belastingjaar. In dit geval 1 januari 2024.

WOZ-waarde 2024

Rond de vorige waardepeildatum 1 januari 2022 was er sprake van een overspannen markt waarin veel woningen voor hoge bedragen zijn verkocht. Voor 2024 geldt de waardepeildatum 1 januari 2023. Op die datum is de huizenmarkt wat meer gestabiliseerd. We hebben geconstateerd dat de huizenprijzen in Lisse, Noordwijk en Teylingen tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 met circa 1% zijn gestegen. Let op: dit percentage is een gemiddelde. Dat betekent, dat er uitschieters naar boven en beneden mogelijk zijn. De WOZ-waarde 2024 is gebaseerd op de verkoopprijzen waarvoor woningen rond 1 januari 2023 zijn verkocht.

Taxatieverslag

Twijfel je aan de hoogte van de WOZ-waarde van jouw woning of niet-woning (zoals een kantoor, winkel enzovoort)? Dan kan je een taxatieverslag opvragen en dit bestuderen. Op het taxatieverslag voor woningen staan de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Je kan dan zien op basis van welke verkoopcijfers de WOZ-waarde van jouw woning is bepaald. Op het taxatieverslag van een niet-woning zie je de berekening van de WOZ-waarde.

Waardebepaling

De taxateur gaat voor de WOZ-waarde van jouw woning trouwens niet alleen uit van de woningen in het taxatieverslag. Hij neemt alle beschikbare verkoopcijfers in de gemeente bij de waardebepaling mee. Op waarderingskamer.nl vind je meer informatie over de WOZ.

Bezwaar maken

Denk je ondanks het taxatieverslag toch dat de WOZ-waarde niet klopt? Kijk dan verder op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking. Telefonisch contact kan een onnodige (bezwaar)procedure voorkomen!