Tarieven gemeente Noordwijk 2023

Op deze pagina vind je een overzicht van de tarieven voor het jaar 2023 van de meest voorkomende gemeentelijke belastingen van de gemeente Noordwijk. De  tarieven 2023 van de andere gemeentelijke heffingen volgen op een later moment op deze pagina.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

CodeOmschrijvingGrondslagTarief
01OZB eigenaren woning% van de waarde0,0932%
01OZB eigenaren niet-woning% van de waarde0,1982%
02OZB gebruikers niet-woningen% van de waarde0,1522%

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

CodeOmschrijvingGrondslagTarief
57RZB eigenaren woning% van de waarde0,0932%
57RZB eigenaren niet-woning% van de waarde0,1982%
58RZB gebruikers niet-woning% van de waarde0,1522%

Afvalstoffenheffing

CodeOmschrijvingGrondslagTarief
04AfvalstoffenheffingEenpersoonshuishouden€ 263,16
04AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishouden€ 408,96
04AfvalstoffenheffingExtra container (restafval)€ 265,80
 AfvalstoffenheffingOmwisselen container van 140 naar 240 liter voor restafval
of van 240 naar 140 liter voor gft-afval, per keer
€ 25,-
 AfvalstoffenheffingInzamelen grof huisvuil (max 2 m3 per keer)€ 31,50

Hondenbelasting

Per 1 januari 2023 wordt er in de gemeente Noordwijk geen hondenbelasting meer geheven.

Rioolheffing

CodeOmschrijvingGrondslag  Tarief
06Rioolheffing eigenaarPer perceel afval-, hemel- en grondwater€ 198,77
06Rioolheffing eigenaarPer perceel hemel- en grondwater€ 42,65
12Rioolheffing gebruikerPer m3, boven de 300 m3 (tot max € 2.750,-)€ 0,26

Forensenbelasting

TariefklassewaardeTarief
Ivan minder dan € 71.000,-€ 485,-
IIvan € 71.000,- tot € 122.000,-€ 655,-
IIIvan € 122.000,- tot € 180.000,-€ 720,-
IVvan € 180.000,- tot € 303.000,-€ 1.028,-
Vvan € 303.000,- tot € 644.000,-€ 1.308,-
VIvan € 644.000,- tot € 1.063.000,-€ 2.265,-
VIIvan € 1.063.000,- of meer€ 3.020,-

Toeristenbelasting

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in:

  • verblijf op toeristische plaatsen € 1,67 (was € 1,55 in 2022);
  • alle overige vormen van verblijf € 2,39 (was € 2,22 in 2022).

Forfaitaire berekeningswijze

In onderstaande gevallen kan gekozen worden voor betaling van toeristenbelasting op basis van een forfaitaire berekeningswijze.

Soort arrangementTarief
Voorseizoenarrangement (2,2 x 30 x € 1,67)€ 110,22
Verlengd voorseizoenarrangement (2,3  x 39 x € 1,67)€ 149,79
Naseizoenarrangement (2,2  x 18 x € 1,67)€ 66,13
Maandarrangement (2,1 X 12 x € 1,67)€ 42,08
Soort plaatsTarief
Vaste jaarplaats (2,2 x 53 x € 2,39)€ 278,67
Vaste seizoenplaats (2,2 x 53 x € 2,39)€ 278,67
Mobiel kampeeronderkomen op niet vaste seizoenplaats (2,1 x 48 x € 2,39)€ 240,91

Voor alle overige vormen van verblijf moet er worden betaald op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.