Tarieven gemeente Teylingen 2024

Op deze pagina vind je een overzicht van de tarieven voor 2024 van de meest voorkomende gemeentelijke belastingen van de gemeente Teylingen. Kijk voor de tarieven 2024 van de andere gemeentelijke heffingen in de volgende verordeningen:

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

CodeOmschrijvingGrondslagTarief
01OZB eigenaren woning% van de waarde0,0851%
01OZB eigenaren niet-woning% van de waarde0,1908%
02OZB gebruikers niet-woningen% van de waarde0,2061%

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

CodeOmschrijvingGrondslagTarief
60RZB eigenaren woning% van de waarde0,0851%
60RZB eigenaren niet-woning% van de waarde0,1908%
60RZB gebruikers niet-woning% van de waarde0,2061%

Afvalstoffenheffing

Er geldt een tarief voor een een- en meerpersoonshuishouden. Als je weinig restafval aanbiedt, heb je na afloop van het jaar recht op een korting. Deze korting wordt na afloop van het jaar in de vorm van een negatieve aanslag (een minbedrag) vermeld op het aanslagbiljet 2025. Het tarief afvalstoffenheffing en de kortingen zijn hieronder vermeld.

CodeOmschrijvingGrondslagTarief
 AfvalstoffenheffingEenpersoonshuishouden€ 302,04
 AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishouden€ 436,56
AfvalstoffenheffingInzamelen grof huisvuil of snoeiafval (max 5 m³) per keer € 45,-

Kortingen bij gebruik minicontainer restafval

Kortingen afvalstoffenheffing bij het minder dan 10 keer aanbieden van de minicontainer voor restafval

CodeOmschrijvingaantal keer aanbieden minicontainerTarief
14Afvalstoffenheffing0 tot en met 2 keer – € 60,-
14Afvalstoffenheffing3 tot en met 5 keer– € 40,08
14Afvalstoffenheffing6 tot en met 9 keer– € 20,04

Kortingen bij gebruik verzamelcontainer restafval

Kortingen afvalstoffenheffing bij het minder dan 22 keer aanbieden van restafval bij een verzamelcontainer

CodeOmschrijvingaantal keer openen verzamelcontainerTarief
14Afvalstoffenheffing0 tot en met 5 keer – € 60,-
14Afvalstoffenheffing6 tot en met 12 keer– € 40,08
14Afvalstoffenheffing13 tot en met 21 keer– € 20,04

Rioolheffing

CodeOmschrijvingGrondslagTarief
12RioolheffingPer aansluiting tot en met 300 m3€ 177,48
12RioolheffingPer m3 boven de 300 m3€ 1,10
 RioolheffingUitsluitend hemel- en grondwater€ 10,-

Forensenbelasting

CodeWaardeTarief
50van minder dan € 10.000,-€ 322,-
50van € 10.000,- tot € 25.000,-€ 440,-
50van € 25.000,- tot € 100.000,-€ 515,-
50van € 100.000,- of meer€ 838,-