De aanslag betalen veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over de aanslag betalen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u een e-mail sturen met uw vraag of telefonisch contact opnemen. Op de pagina Contact vindt u de contactinformatie.

Ik heb een aanslag ontvangen waarop aangegeven staat dat ik het bedrag binnen 2 maanden moet betalen. Kan ik deze aanslag ook in termijnen betalen?

U kunt de aanslag in 7 termijnen voldoen via automatische incasso. Hiervoor moet u een machtiging afgeven. Niet bij iedere heffing is het mogelijk om deze via automatische incasso te betalen. Op de pagina Belasting betalen vindt u bij welke heffingen automatische incasso mogelijk is en hoe u een machtiging kunt afgeven.

Geldt de automatische incasso alleen voor het lopende belastingjaar?

Nee, zolang u de machtiging niet heeft ingetrokken, geldt de machtiging automatische incasso voor alle lopende en volgende belastingjaren. 

Ik ben het niet eens met mijn aanslag en heb een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Moet ik dan toch deze aanslag betalen?

Ja, u moet de aanslag voor de laatste vervaldatum betalen. Als u uitstel van betaling wilt in verband met uw bezwaarschrift, dan moet u dat duidelijk in uw bezwaarschrift aangeven. U krijgt alleen uitstel van betaling voor dat deel (de belastingsoort) van de aanslag waartegen uw bezwaar is gericht. Het (eventuele) resterende bedrag moet u op tijd te betalen. 

Ik betaal de aanslagen via automatische incasso. Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

U kunt uw rekeningnummer online wijzigen of schriftelijk door het downloaden van een pdf-formulier en deze per post aan ons te sturen. Op de pagina Belasting betalen vindt u hierover informatie. 

Op welk rekeningnummer worden de maandelijkse termijnen van de automatische incasso overgemaakt?

De bedragen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de betreffende gemeente:

  • gemeente Lisse: IBAN-nummer NL54BNGH0285071033
  • gemeente Noordwijk: IBAN-nummer NL34BNGH0285044621
  • gemeente Teylingen: IBAN-nummer NL73BNGH0285120549 
Ik heb een aanslag ontvangen waarop de afschrijvingsdata van automatische incasso vermeld staan. Kan ik het aanslagbedrag toch in 1 keer betalen?

Ja, u kunt het bedrag in 1 keer overmaken naar één van onderstaande rekeningnummers, afhankelijk van uw gemeente, onder vermelding van het aanslagnummer: 

  • gemeente Lisse: IBAN-nummer NL54BNGH0285071033
  • gemeente Noordwijk: IBAN-nummer NL34BNGH0285044621
  • gemeente Teylingen: IBAN-nummer NL73BNGH0285120549

Maakt u geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code BNGHNL2G.

Ik wil de aanslagen niet meer via automatische incasso betalen. Hoe kan ik het stopzetten?

U kunt de automatische incasso online stopzetten of schriftelijk door het downloaden van een pdf-formulier en deze per post aan ons te sturen. Op de pagina Belasting betalen vindt u hierover informatie. 

Omdat ik geld wil overmaken vanuit het buitenland wordt er gevraagd naar een BIC-code. Wat is deze code?

Bij het betalen van uw aanslag moet u de BIC-code BNGHNL2G vermelden. 

Wat gebeurt er met een afgegeven machtiging voor automatische incasso bij overlijden?

Na een overlijden is de door de overledene afgegeven machtiging nog steeds geldig voor de nog te betalen resterende belasting. Als de rekening is geblokkeerd, kunt u als nabestaanden een nieuwe machtiging afgeven of zelf het nog openstaande bedrag betalen. Op de pagina Belasting betalen vindt u hoe u een machtiging kunt afgeven.

Voor wie geldt de verruiming van de betalingstermijn vanwege de coronamaatregelen van het Rijk?

Heeft u als eigenaar of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een winkel of een horecazaak) een aanslag ontvangen voor de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de BIZ-bijdrage (Bedrijveninvesteringszone)? Dan geldt voor u een ruimere betalingstermijn. U heeft tot 30 november 2022 de tijd om de aanslag te betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, vanwege de impact van de coronamaatregelen door het Rijk. Voor de betaling van de overige belastingsoorten geldt deze verruiming niet. Bent u geen eigenaar of gebruiker van een niet-woning en/of u wilt weten op welke wijzen u de aanslag kunt betalen? Leest u dan verder op de pagina Belasting betalen.