No cure no pay bureaus gratis?

Is de WOZ-waarde volgens jou onjuist? Kijk dan eerst op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking. Als jouw bezwaar gegrond is en de WOZ-waarde of aanslag niet klopt, passen wij dit gratis aan.

Hoge kostenvergoedingen

Niemand wil te veel belasting betalen. Daarom is ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waarde via een no cure no pay bureau steeds meer in trek. Hoe werkt dit nu eigenlijk? Belastingen Bollenstreek maakt veel kosten als deze bureaus voor jou bezwaar maken. Deze bureaus hebben recht op een vastgestelde hoge kostenvergoeding als het bezwaar wordt toegekend. Uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee. ‘Gratis’ is dus helemaal niet gratis.

Een voorbeeld:

Het bureau dient een bezwaar voor jou in en het blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is. De WOZ-waarde van jouw woning wordt € 10.000,- minder. Dit betekent voor jou een verlaging van de OZB van ongeveer € 11,-. Het bureau ontvangt minimaal € 600,-, soms tot wel meer dan € 1.000,-. Dit is een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor jou verricht hebben. Denk aan het indienen van een bezwaarschrift, het bijwonen van een hoorzitting en het indienen van een taxatierapport. Dat is goed betaald!

Zelf bezwaar maken loont!

De ervaring leert ons, dat de kans dat jouw bezwaar gegrond wordt verklaard groter is als je zelf een bezwaarschrift indient. Dat is logisch. Jij kent jouw eigen woning immers het beste. Ook gaat het sneller. In de meeste gevallen ontvang je binnen 3 maanden na jouw ingediende bezwaar een uitspraak. Door de werkwijzen van de bureaus komt de uitspraak in de meeste gevallen pas ruim na 3 maanden.