Marktgelden

Als je een standplaats op het marktterrein inneemt of krijgt toegewezen, betaal je marktgelden. Je ontvangt een nota waarop het bedrag, de betaaltermijn en de betaalwijze staan.

Kosten

De tarieven vind je in de verordening marktgelden van jouw gemeente onder ‘Wetten’.

Bezwaar maken

Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.